Det andet brev til korintherne 12:1-21

12  Her bliver jeg nødt til at prale, og selvom det ikke gavner, vil jeg tale om nogle overnaturlige syner+ og åbenbaringer fra Herren.+  Jeg kender et menneske som er discipel af Kristus, og som for 14 år siden blev overført til den tredje himmel – om det var i kroppen eller uden for kroppen, ved jeg ikke, det ved kun Gud.  Ja, jeg ved om dette menneske – om det var i kroppen eller uden for kroppen, ved jeg ikke, det ved kun Gud –  at han blev overført til paradiset og hørte ord som ikke kan siges, ord som et menneske ikke må udtale.  Det er det menneske jeg vil prale af, men jeg vil ikke prale af mig selv, undtagen af mine svagheder.+  Hvis jeg ville prale, ville det ikke være urimeligt, for jeg ville kun sige sandheden. Men jeg lader være for at ingen skal gøre sig højere tanker om mig end dem han får ved at se eller høre mig,  og ikke mindst fordi de åbenbaringer jeg har fået, er så usædvanlige. For at jeg ikke skal føle mig alt for overlegen, har jeg fået en torn i kødet,+ en engel fra Satan der bliver ved med at slå mig så jeg ikke skal føle mig alt for ophøjet.  Tre gange har jeg bedt til Herren om at den må blive fjernet fra mig.  Men han har sagt til mig: “Min ufortjente godhed er nok for dig, for min kraft bliver gjort fuldkommen i svaghed.”+ Derfor vil jeg med største glæde prale af mine svagheder for at kraften fra Kristus kan være over mig som et telt. 10  Ja, jeg glæder mig over svagheder, fornærmelser, tider med nød, forfølgelse og vanskeligheder for Kristus’ skyld. Når jeg er svag, er jeg nemlig stærk.+ 11  Jeg er blevet ufornuftig. I tvang mig til det, for jeg burde have været anbefalet af jer.+ Selvom jeg ikke er noget, er der jo ikke ét eneste punkt hvor jeg står tilbage for jeres “superapostle”.+ 12  I så jo tegnene på at jeg er en apostel – jeg viste stor udholdenhed+ og udførte tegn, mirakler og kraftige gerninger.+ 13  Er I gået glip af noget som andre menigheder nyder godt af? Måske kun det at jeg ikke selv har været en byrde for jer.+ Den uretfærdighed må I tilgive mig! 14  Se, det er nu tredje gang jeg er klar til at komme til jer, og heller ikke denne gang vil jeg være en byrde for jer. Jeg er ikke interesseret i det I ejer,+ men i jer selv. Det er jo ikke børnene+ der skal spare sammen til deres forældre, men forældrene der skal spare sammen til deres børn.+ 15  Jeg selv vil med største glæde bruge hvad jeg har, og bruge mig selv helt og fuldt for jeres skyld.+ Når jeg nu elsker jer så meget, skal jeg så elskes mindre?+ 16  Men lad det være som det er, jeg har ikke været en byrde for jer.+ Ikke desto mindre siger I at jeg var “udspekuleret”, og at jeg fangede jer “med list”. 17  Jeg har da ikke udnyttet jer gennem nogen af dem jeg har sendt til jer, har jeg? 18  Jeg sendte Titus til jer sammen med en anden bror. Udnyttede Titus jer?+ Vi vandrede jo i den samme ånd, i de samme fodspor, gjorde vi ikke? 19  I har måske hele tiden ment at det er jer vi forsvarer os over for? Sådan er det ikke, men som disciple af Kristus taler vi sandt foran Gud. Og alt hvad vi gør, gør vi for at styrke jer, I elskede. 20  Jeg er nemlig bange for at I når jeg kommer, ikke vil være sådan som jeg ønsker det, og at jeg heller ikke vil være sådan som I ønsker det.+ Jeg frygter at der vil være konflikter, jalousi, hidsige udbrud, stridigheder, bagtalelse, sladder, stolthed og uorden. 21  Måske vil min Gud når jeg kommer på besøg hos jer igen, ydmyge mig iblandt jer, og jeg vil måske komme til at sørge over mange af dem der har syndet men ikke har angret deres urenhed, deres umoralske seksuelle forhold og deres skamløse opførsel.

Fodnoter

Studienoter

et menneske: Paulus nævner ikke navnet på den person der fik det her overnaturlige syn, men sammenhængen viser at det højst sandsynligt var ham selv. For at forsvare sine kvalifikationer som apostel over for sine modstandere, for eksempel ‘superapostlene’ (2Kt 11:5, 23), henviser Paulus til de “overnaturlige syner og åbenbaringer” han havde fået fra Herren. (2Kt 12:1) Fordi Bibelen ikke omtaler nogen andre der har haft sådan en oplevelse, må man konkludere at det er Paulus der tales om.

den tredje himmel: I Bibelen kan ordet “himmel” henvise til de bogstavelige himle eller de åndelige himle, det sted hvor Jehova og hans engle bor. (1Mo 11:4; Esa 63:15) Men ordet kan også henvise til en regering der enten styres af mennesker eller af Gud. (Esa 14:12; Da 4:25, 26) Her beskriver Paulus tilsyneladende en åbenbaring af noget fremtidigt – en åbenbaring som han fik gennem et syn. (2Kt 12:1) Når Bibelen nævner noget tre gange, er det ofte for at understrege det eller give det eftertryk. (Esa 6:3; Eze 21:27; Åb 4:8) Det ser ud til at Paulus brugte udtrykket den tredje himmel for at beskrive en ophøjet regering, nemlig det messianske rige med Jesus Kristus og de 144.000 som konger. – Esa 65:17; 66:22; 2Pe 3:13; Åb 14:1-5.

Paradiset: Ordet “paradis” kommer af det græske ord paradeisos, og lignende ord findes både på hebraisk (pardes, i Ne 2:8; Præ 2:5; Høj 4:13) og persisk (pairidaeza). De tre ord indeholder alle grundtanken om en smuk naturpark eller parklignende have. Oversætterne af Septuaginta brugte det græske ord paradeisos til at gengive det hebraiske ord for “have” (gan) i udtrykket “en have i Eden” i 1Mo 2:8. Nogle oversættelser af De Kristne Græske Skrifter til hebraisk (benævnt som J17, 18, 22 i Tillæg C gengiver Lu 23:43 sådan: “Du skal være med mig i Edens Have.” Løftet til forbryderen som hang ved siden af Jesus, var ikke et løfte om at han skulle være i “Guds paradis” som er nævnt i Åb 2:7. Det løfte blev nemlig givet til ‘dem der sejrer’, det vil sige dem der skal regere sammen med Kristus i det himmelske rige. (Lu 22:28-30) Forbryderen havde ikke sejret over verden, ligesom Jesus Kristus havde gjort; og han var heller ikke blevet “født som følge af vand og ånd”. (Joh 3:5; 16:33) Han vil åbenbart være blandt de “uretfærdige” der vil blive oprejst som en af Rigets jordiske undersåtter når Kristus hersker over den paradisiske jord i tusind år. – ApG 24:15; Åb 20:4, 6.

den tredje himmel: I Bibelen kan ordet “himmel” henvise til de bogstavelige himle eller de åndelige himle, det sted hvor Jehova og hans engle bor. (1Mo 11:4; Esa 63:15) Men ordet kan også henvise til en regering der enten styres af mennesker eller af Gud. (Esa 14:12; Da 4:25, 26) Her beskriver Paulus tilsyneladende en åbenbaring af noget fremtidigt – en åbenbaring som han fik gennem et syn. (2Kt 12:1) Når Bibelen nævner noget tre gange, er det ofte for at understrege det eller give det eftertryk. (Esa 6:3; Eze 21:27; Åb 4:8) Det ser ud til at Paulus brugte udtrykket den tredje himmel for at beskrive en ophøjet regering, nemlig det messianske rige med Jesus Kristus og de 144.000 som konger. – Esa 65:17; 66:22; 2Pe 3:13; Åb 14:1-5.

paradiset: Det græske ord paradeisos forekommer tre gange i De Kristne Græske Skrifter. (Lu 23:43; se studienote; 2Kt 12:4; Åb 2:7) Lignende ord findes både på hebraisk (pardes, i Ne 2:8; Præ 2:5; Høj 4:13) og på persisk (pairidaeza). De tre ord indeholder alle grundtanken om en smuk naturpark eller parklignende have. Ordet paradis kan betyde forskellige ting i den her sammenhæng. (Se studienote til 2Kt 12:2). Paulus kan have henvist til (1) det bogstavelige paradis der vil komme på jorden, (2) den åndelige tilstand som Guds folk vil opleve i den nye verden, eller (3) forholdene i himlen. Paulus hørte ord som et menneske ikke må udtale, fordi tiden endnu ikke var inde til at afsløre detaljerne om Guds hensigt.

et menneske: Paulus nævner ikke navnet på den person der fik det her overnaturlige syn, men sammenhængen viser at det højst sandsynligt var ham selv. For at forsvare sine kvalifikationer som apostel over for sine modstandere, for eksempel ‘superapostlene’ (2Kt 11:5, 23), henviser Paulus til de “overnaturlige syner og åbenbaringer” han havde fået fra Herren. (2Kt 12:1) Fordi Bibelen ikke omtaler nogen andre der har haft sådan en oplevelse, må man konkludere at det er Paulus der tales om.

det menneske: Eller muligvis: “noget sådant”, dvs. en sådan oplevelse. – Se studienote til 2Kt 12:2.

et menneske: Paulus nævner ikke navnet på den person der fik det her overnaturlige syn, men sammenhængen viser at det højst sandsynligt var ham selv. For at forsvare sine kvalifikationer som apostel over for sine modstandere, for eksempel ‘superapostlene’ (2Kt 11:5, 23), henviser Paulus til de “overnaturlige syner og åbenbaringer” han havde fået fra Herren. (2Kt 12:1) Fordi Bibelen ikke omtaler nogen andre der har haft sådan en oplevelse, må man konkludere at det er Paulus der tales om.

“superapostle”: Paulus bruger her et udtryk der også kan gengives “overapostle”. Han bruger det ironisk til at beskrive de arrogante mænd der åbenbart betragtede sig selv som bedre end de apostle Jesus selv havde udnævnt. Paulus kalder dem “falske apostle” fordi de i virkeligheden var “Satans tjenere”. (2Kt 11:13-15) De forkyndte deres egen udgave af den gode nyhed om Kristus. (2Kt 11:3, 4) De nedgjorde og bagtalte også Paulus og satte spørgsmålstegn ved den myndighed Gud havde givet ham.

usædvanlige: Paulus bruger her det græske ord hyperbole for at beskrive hvor usædvanlige, eller storslåede, åbenbaringerne var. (Se studienote til 2Kt 12:2). Dette græske ord står otte gange i De Kristne Græske Skrifter, og hver gang er det skrevet af Paulus. Det er gengivet på forskellige måder alt efter sammenhængen. I 2Kt 4:7 gengives ordet med “den kraft som er ud over det normale”, og i 2Kt 1:8 med det ‘voldsomme pres’ Paulus og hans rejsefæller var udsat for. – Se Ordforklaring: “Hyperbel.”

en torn i kødet: Paulus bruger her en metafor for at beskrive en vedvarende smerte. En torn der sidder dybt under huden, kan være meget smertefuld. (Det græske ord der gengives med torn, betyder “noget spidst”, det kan være en spids pæl, en splint eller en torn). Paulus fortæller ikke om den smerte han følte, var fysisk eller følelsesmæssig. Noget af det Paulus skrev, antyder at han led af en øjensygdom – noget der gjorde det svært for ham at rejse, skrive breve og udføre sin tjeneste. (Ga 4:15; 6:11; se også ApG 23:1-5) I denne sammenhæng taler Paulus om de vedvarende angreb fra hans arrogante modstandere, så han henviser måske til det pres og den bekymring han oplevede på grund af disse falske lærere. (Se studienote til 2Kt 11:5). Uanset hvad der var årsag til Paulus’ smerte, kalder han den en engel fra Satan, og dermed siger han at Satan forsøger at bruge enhver smerte, enten fysisk eller følelsesmæssig, til at tage modet fra Guds tjenere. Paulus bevarer et positivt syn på denne prøvelse og nævner selv at han har fået denne “torn” for at han ikke skal føle sig alt for ophøjet, dvs. som en hjælp for ham til at forblive ydmyg så han kan glæde Gud. – Mt 23:12.

slå: Det græske udsagnsord Paulus bruger her, kan bogstaveligt henvise til det at få en lussing eller blive slået med en knytnæve. Det bliver brugt på den måde i Mt 26:67, hvor der står at romerske soldater slog Jesus “med knytnæver”. I 1Kt 4:11 bliver ordet brugt mere generelt og giver tanken om en hårdhændet behandling.

Herren: Her bruger Paulus det græske udtryk ton Kyrion (Herren), der i nogle tilfælde henviser til Jehova og i andre til Jesus. I dette vers må man konkludere at Paulus’ tre anmodninger er til Jehova, den “som hører bøn”. (Sl 65:2) Det er kun ham man skal bede til. (Sl 145:18; Flp 4:6) Da Jehova svarer Paulus, omtaler han sin “ufortjente godhed” og den “kraft” som han gavmildt giver til sine tjenere. (2Kt 12:9; Esa 40:26; Lu 24:49) Nogle har pointeret at Paulus i vers 9 taler om “kraften fra Kristus”. Men at Paulus bruger det udtryk, betyder ikke at han anmodede Kristus tre gange. Jesus har kraft, men han får den fra Jehova, der er Kilden til al kraft. – Lu 5:17.

ufornuftig: Se studienote til 2Kt 11:1.

en lille smule ufornuft: Paulus vidste at det at han pralede, kunne få ham til at virke ufornuftig. (2Kt 11:16) Men han følte at han var nødt til at forsvare sin opgave som apostel i den sidste del af 2. Korinther. (I 2Kt 11 og 12 anvender Paulus faktisk de græske ord afron og afrosyne, der er gengivet med “ufornuft”, “ufornuftig [person]”, “ufornuftigt” og “urimeligt”, otte gange: 2Kt 11:1, 16, 17, 19, 21; 12:6, 11). “Superapostlene” gjorde meget skade i menigheden ved at underminere respekten for Paulus og hans lære. På grund af sådanne falske lærere følte han at han var nødt til at prale for at fastslå at hans myndighed kom fra Gud. (2Kt 10:10; 11:5, 16; se studienote til 2Kt 11:5). Under disse omstændigheder var det at han pralede, på ingen måde ufornuftigt.

mirakler: Eller “undere; varsler”. – Se studienote til ApG 2:19.

gøre undere: Eller “give varsler”. I De Kristne Græske Skrifter anvendes det græske ord teras konsekvent sammen med semeion (“tegn”), og begge udtryk i flertalsform. (Mt 24:24; Joh 4:48; ApG 7:36; 14:3; 15:12; 2Kt 12:12) Ordet teras betegner grundlæggende enhver handling eller ethvert fænomen der vækker ærefrygt eller undren. Men hvor det er tydeligt at ordet refererer til noget der vil ske i fremtiden, bliver den alternative oversættelse “varsel” angivet i en studienote.

tredje gang: Her nævner Paulus ikke tre besøg i Korinth, men tre gange hvor han var klar til at besøge dem. Han ville gerne besøge dem, men havde ikke mulighed for det. Han besøgte Korinth første gang da han oprettede menigheden der, og han blev der i halvandet år. (ApG 18:9-11) Anden gang Paulus planlagde at besøge menigheden, lykkedes det ikke for ham. (2Kt 1:15, 16, 23) Det lader til at der har været for kort tid mellem de to breve Paulus skrev til korintherne, til at et sådant besøg kunne have ladet sig gøre. Der nævnes også kun ét besøg i Apostlenes Gerninger. (ApG 18:1) Men det tredje planlagte besøg, som Paulus nævner her og i 2Kt 13:1, 2, lykkedes – han besøgte Korinth omkring år 56 og skrev brevet til romerne her. – ApG 20:2, 3; Ro 16:1, 23; 1Kt 1:14.

jeres: Her er “jeres” oversat fra det græske “jeres sjæles”. Det græske ord psyche, der almindeligvis oversættes med sjæl, er i denne sammenhæng anvendt om personerne, og det er derfor oversat med stedordet “jeres”. – Se Ordforklaring: “Sjæl.”

sladder: Det græske ord indeholder tanken om at man spreder negativ information eller rygter i al hemmelighed. Det her er det eneste sted i De Kristne Græske Skrifter at dette græske ord forekommer, men et lignende ord, der også er oversat med “sladder”, findes i en liste over forkerte handlinger i Ro 1:29 (se studienote). Det tilsvarende græske udsagnsord, der er oversat med ‘at hviske’, bruges negativt i Septuaginta i 2Sa 12:19 og Sl 41:7 (40:8, LXX).

løber med sladder: Bogst.: “hvisker”. Det græske ord hentyder åbenbart til en der har for vane at sprede skadelig sladder eller ondskabsfulde rygter. – Se studienote til 2Kt 12:20.

urenhed: Af de tre udtryk der er nævnt i dette vers (“urenhed”, “umoralske seksuelle forhold” og “skamløs opførsel”), er “urenhed” (græsk: akatharsia) det med den bredeste betydning. Bogstaveligt betyder ordet noget der er urent eller beskidt. (Mt 23:27) I overført betydning dækker det over enhver form for urenhed – i seksuelle forhold, i tale, i handling eller i åndelige anliggender. (Se også 1Kt 7:14; 2Kt 6:17; 1Ts 2:3). “Urenhed” kan dække over flere former for synd, og der er forskel på hvor alvorlige synderne er. (Ef 4:19) Det beskriver hvor moralsk frastødende den forkerte handling eller tilstand er. – Se Ordforklaring: “Uren; urenhed,” og studienote til Ga 5:19.

umoralske seksuelle forhold: Det græske ord porneia hentyder generelt til alle former for seksuel omgang der er ulovlige ifølge Bibelen. Det indbefatter utroskab, seksuelle forbindelser mellem ugifte, homoseksuelle handlinger og andre seksuelle synder. – Se Ordforklaring og studienote til Ga 5:19.

skamløse opførsel: Eller “respektløse opførsel”. Det græske ord aselgeia bruges om handlinger som er en alvorlig overtrædelse af Guds love, og som afspejler en skamløs eller fræk og overmodig indstilling. – Se Ordforklaring og studienote til Ga 5:19.

skamløs opførsel: Eller “fræk, respektløs opførsel; hæmningsløs opførsel”. I Bibelen bruges det græske ord aselgeia om handlinger der er en alvorlig overtrædelse af Guds love, og som afspejler en skamløs, respektløs eller fræk og overmodig indstilling. Ordet forekommer ti gange i De Kristne Græske Skrifter. (Mr 7:22; Ro 13:13; 2Kt 12:21; Ga 5:19; Ef 4:19; 1Pe 4:3; 2Pe 2:2, 7, 18; Jud 4) Ifølge et opslagsværk kan ordet beskrive en “udsvævende, uanstændig måde at leve på, dvs. at man er hæmningsløs i sin indstilling og opførsel i moralske spørgsmål”. Den jødiske historiker Josefus brugte det græske ord da han skrev om hvordan dronning Jezabel opførte et alter for Baal i Jerusalem. Det var en chokerende handling, en handling der skamløst gik imod den generelle opfattelse af hvad der var acceptabelt. – Jewish Antiquities, 8. bog, kapitel 13, afsnit 1 (Loeb 8.318); se Ordforklaring.

seksuel umoral: Bibelen bruger det græske ord porneia til at henvise til al seksuel omgang der ikke godkendes af Gud. Et leksikon definerer porneia som “prostitution og utugt” og tilføjer at ordet bliver brugt om “enhver slags ulovlig seksuel forbindelse”. Det indbefatter prostitution, utroskab og sex mellem ugifte, men også homoseksuelle handlinger og sex med dyr, der alt sammen fordømmes i Bibelen. (3Mo 18:6, 22, 23; 20:15, 16; 1Kt 6:9; se Ordforklaring). Jesus viste at seksuel umoral er noget ondt, ved at sidestille det med mord, tyveri og blasfemi. – Mt 15:19, 20; Mr 7:21-23.

urenhed: Eller “snavs; moralsk fordærv; uanstændighed”. Af de tre “kødets gerninger” der nævnes i det her vers, er “urenhed” (græsk: akatharsia) den der har den bredeste betydning. Det græske ord for “urenhed” forekommer ti gange i De Kristne Græske Skrifter. Bogstaveligt refererer ordet til noget der er fysisk urent eller snavset. (Mt 23:27) I overført betydning indbefatter det urenhed af enhver art – i forbindelse med det seksuelle, i tale, i handling og i åndelig forstand, som for eksempel afgudsdyrkelse. (Ro 1:24; 6:19; 2Kt 6:17; 12:21; Ef 4:19; 5:3; Kol 3:5; 1Ts 2:3; 4:7) “Urenhed” kan derfor dække over flere former for synd, og der er forskel på hvor alvorlige synderne er. (Se studienote til Ef 4:19). Det beskriver hvor moralsk frastødende den forkerte handling eller tilstand er. – Se Ordforklaring: “Uren; urenhed”.

Medieindhold