Ifølge Matthæus 9:1-38

9  Han gik ombord i båden og tog over til den anden side og gik ind i sin egen by.+  Her kom nogle til ham med en lam mand der lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sagde han til manden: “Giv ikke op, mit barn! Dine synder er blevet tilgivet.”+  Nogle af de skriftlærde sagde til sig selv: “Det er blasfemi.”+  Jesus vidste hvad de tænkte, og sagde: “Hvorfor tænker I onde tanker i jeres hjerte?+  Hvad er for eksempel lettest at sige: ‘Dine synder er blevet tilgivet’ eller ‘Rejs dig op og gå’?+  Men for at I kan vide at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder ...” Så sagde han til den lamme mand: “Rejs dig op, tag din båre og gå hjem.”+  Og han rejste sig op og gik hjem.  Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt, og de lovpriste Gud, som havde givet mennesker en sådan myndighed.  Jesus gik videre derfra og fik øje på en mand ved navn Matthæus der sad på skattekontoret, og han sagde til ham: “Følg mig.” Han rejste sig straks og fulgte ham.+ 10  Senere, mens Jesus spiste* hjemme hos Matthæus, kom mange skatteopkrævere og syndere og spiste* sammen med ham og hans disciple.+ 11  Men da farisæerne så det, sagde de til hans disciple: “Hvorfor spiser jeres lærer sammen med skatteopkrævere og syndere?”+ 12  Det hørte han og sagde: “De raske har ikke brug for en læge, men det har de syge.+ 13  Gå hjem og find ud af hvad disse ord betyder: ‘Jeg ønsker barmhjertighed, ikke slagtoffer.’+ Jeg er nemlig ikke kommet for at indbyde retfærdige, men syndere.” 14  Johannes’ disciple kom hen til ham og spurgte: “Vi plejer at faste, og det gør farisæerne også. Hvorfor faster dine disciple ikke?”+ 15  Jesus sagde til dem: “Brudgommens+ venner har ingen grund til at sørge så længe brudgommen er sammen med dem, vel? Men den dag kommer hvor brudgommen bliver taget væk fra dem.+ Så vil de faste. 16  Ingen syr en lap af nyt stof på en gammel yderklædning, for det nye stykke vil krympe, og flængen vil blive endnu større.+ 17  Man fylder heller ikke ny vin på gamle skindsække. Hvis man gør det, sprænges skindsækkene, vinen løber ud, og skindsækkene bliver ødelagt. Nej, man fylder ny vin på nye skindsække, og så bevarer man begge dele.” 18  Mens han fortalte dem det, var der kommet en forstander for synagogen, og han bøjede sig for ham og sagde: “Min datter må være død nu, men kom og læg din hånd på hende, og så vil hun komme til live.”+ 19  Så rejste Jesus sig, og han og disciplene gik med forstanderen. 20  En kvinde som i 12 år havde lidt af konstante blødninger,+ nærmede sig nu Jesus bagfra og rørte ved frynsen* på hans yderklædning.+ 21  Hun blev nemlig ved med at sige til sig selv: “Hvis bare jeg rører ved hans yderklædning, bliver jeg rask.”*+ 22  Jesus vendte sig om, så hende og sagde: “Du skal ikke være bange, min datter! Din tro har gjort dig rask.”*+ Og fra det tidspunkt var kvinden rask.+ 23  Da Jesus kom ind i forstanderens hus og fik øje på fløjtespillerne og de mange støjende mennesker,+ 24  sagde han: “Gå ud herfra, for den lille pige er ikke død, men sover.”+ Så begyndte de at le hånligt ad ham. 25  Så snart de mange mennesker var blevet sendt udenfor, gik han ind og tog fat i pigens hånd,+ og hun rejste sig.+ 26  Rygtet om det blev naturligvis spredt i hele området. 27  Jesus gik videre derfra, og to blinde mænd+ fulgte efter ham og råbte: “Vis os barmhjertighed, Davids Søn.” 28  Efter at Jesus var gået ind i et hus, kom de blinde mænd til ham, og han spurgte dem: “Tror I på at jeg kan helbrede jer?”+ De svarede: “Ja, Herre.” 29  Så rørte han ved deres øjne og sagde: “I har vist tro, og det skal gå jer præcis som I har sagt.” 30  Og deres øjne blev åbnet.+ Jesus advarede dem indtrængende: “Sørg for at ingen får det at vide.”+ 31  Men de gik ud og fortalte om ham i hele området. 32  Da de var ved at gå, kom folk til ham med en mand der var stum og dæmonbesat.+ 33  Efter at dæmonen var blevet uddrevet, begyndte manden at tale.+ De mange mennesker var forbløffede og sagde: “Aldrig har man set noget lignende i Israel.”+ 34  Men farisæerne sagde: “Han uddriver dæmonerne ved hjælp af dæmonernes hersker.”+ 35  Jesus tog nu rundt til alle byerne og landsbyerne, og han underviste i synagogerne, forkyndte den gode nyhed om Riget og helbredte alle slags sygdomme og skavanker.+ 36  Da han så folkeskarerne, fik han dyb medfølelse med dem,+ for de var mishandlede og hjælpeløse som får uden hyrde.+ 37  Så sagde han til sine disciple: “Ja, høsten er stor, men arbejderne er få.+ 38  Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.”+

Fodnoter

Eller “lå til bords”.
Eller “lå til bords”.
Eller “borten”, “kvasten”.
Eller “frelst”.
Eller “har frelst dig”.

Studienoter

sin egen by: Dvs. Kapernaum, det sted Jesus boede og brugte som base. (Mt 4:13; Mr 2:1) Byen lå ikke langt fra Nazaret, hvor han var vokset op; fra Kana, hvor han forvandlede vand til vin; fra Nain, hvor han oprejste en enkes søn; og fra det sted nær Betsajda, hvor han på mirakuløs vis sørgede for mad til omkring 5.000 mænd og gav en blind mand synet igen.

viste: Eller “se, da viste”. Det græske ord idou, som svarer til “se”, bliver ofte brugt for at rette opmærksomheden mod det der følger efter. Det tilskynder læseren til at se situationen for sig eller bemærke en detalje i beretningen. Det bruges også for at fremhæve noget eller for at introducere noget nyt eller overraskende. I De Kristne Græske Skrifter bruges udtrykket mest i Matthæus- og Lukasevangeliet og i Åbenbaringens Bog. Et tilsvarende udtryk bruges ofte i De Hebraiske Skrifter.

Her: Eller “Se, her”. Se studienote til Mt 1:20.

så deres tro: Stedordet, “deres”, står i flertal, og det viser at Jesus havde lagt mærke til hvor stor tro hele gruppen havde, og ikke kun hvor stor tro den lamme mand havde.

barn: Jesus’ brug af dette udtryk viste hans varme følelser. – 2Ti 1:2; Tit 1:4; Flm 10.

Hvad er ... lettest: Det ville være let nok for en at sige at han var i stand til at tilgive synder, for det krævede ikke noget synligt bevis der støttede en sådan påstand. Men at sige Rejs dig op og gå krævede et mirakel der ville gøre det tydeligt for enhver at Jesus også havde myndighed til at tilgive synder. Denne beretning og Esa 33:24 viser at der er en sammenhæng mellem sygdom og vores syndige tilstand.

Menneskesønnen: Dette udtryk forekommer omkring 80 gange i evangelierne. Jesus anvendte dette udtryk om sig selv, tydeligvis for at understrege at han i enhver henseende var et menneske, født af en kvinde, og at han som menneske svarede til Adam og havde kraften til at løskøbe menneskeheden fra synd og død. (Ro 5:12, 14, 15) Udtrykket identificerede også Jesus som Messias, eller Kristus. – Da 7:13, 14; se Ordforklaring.

Menneskesønnen: Se studienote til Mt 8:20.

at tilgive synder ...: De tre prikker antyder at Jesus stoppede op midt i en sætning og derefter på magtfuld vis og for øjnene af alle beviste det han havde sagt, ved at helbrede manden.

Matthæus: Det græske navn der gengives med Matthæus, er sandsynligvis en forkortet form af det hebraiske navn “Mattitja” (1Kr 15:18), som betyder “Jehovas gave”.

Matthæus: Også kendt som Levi. – Se studienoter til Mr 2:14; Lu 5:27.

Matthæus: Se studienoter til Mt Titel og 10:3.

skattekontoret: Eller “toldboden”. Der kan være tale om en lille bygning eller en bod hvor skatteopkræverne sad og indkrævede skatter på eksport, import og varer som købmænd fragtede gennem et land. Matthæus’ skattekontor lå i eller i nærheden af Kapernaum.

Følg mig: Se studienote til Mr 2:14.

Følg mig: Det græske udsagnsord der anvendes i denne opfordring, har grundbetydningen “at gå bagved, følge efter”, men her betyder det “at følge nogen som en discipel”.

spiste: Se studienote til Mr 2:15.

skatteopkrævere: Se studienote til Mt 5:46.

syndere: Ifølge Bibelen er alle mennesker syndere. (Ro 3:23; 5:12) Derfor bliver dette udtryk tydeligvis brugt mere specifikt om dem der havde ry for at leve et syndigt liv, måske i moralsk eller kriminel henseende. (Lu 7:37-39; 19:7, 8) Udtrykket blev også brugt om ikkejøder, og farisæerne anvendte det om jøder som ikke overholdt de rabbinske overleveringer.

skatteopkræverne: Mange jøder opkrævede skat for de romerske myndigheder. Folk hadede sådanne jøder, for ikke nok med at de samarbejdede med en forhadt fremmed magt, så opkrævede de også mere skat end de burde. Skatteopkrævere blev generelt undgået af andre jøder, der betragtede dem på linje med syndere og prostituerede. – Mt 11:19; 21:32.

spiste: Eller “lå til bords”. At ligge til bords sammen med nogen var et udtryk for at man havde et nært fællesskab. Jøder på den tid ville normalt ikke ligge til bords med ikkejøder.

barmhjertighed, ikke slagtoffer: Jesus henviser to gange til disse ord fra Ho 6:6 (her og i Mt 12:7). Matthæus, en foragtet skatteopkræver der blev en nær ven af Jesus, er den eneste evangelieskribent der nævner dette citat såvel som illustrationen med den ubarmhjertige træl. (Mt 18:21-35) Hans evangelium fremhæver at Jesus flere gange understregede at der ud over ofre også kræves barmhjertighed.

plejer at faste: Se studienote til Mt 6:16.

faster: Dvs. afholder sig fra at spise i en periode. (Se Ordforklaring). Jesus befalede aldrig sine disciple at faste, men han påbød dem heller ikke at undgå denne praksis. Under Moseloven ydmygede oprigtige jøder sig for Jehova og viste at de søgte hans hjælp, eller at de angrede deres synder, ved at faste. – 1Sa 7:6; 2Kr 20:3.

Brudgommens venner: Bogst.: “Brudekammerets sønner”, et idiom der beskriver bryllupsgæsterne, men især brudgommens venner.

vin på ... skindsække: På Bibelens tid var det almindeligt at opbevare vin i beholdere af dyreskind. (1Sa 16:20) Læderflasker blev lavet af hele huder af husdyr såsom får eller geder. Gamle skindsække blev med tiden hårde og mistede deres elasticitet. Nye skindsække var på den anden side mere smidige og kunne modstå det tryk der udvikledes som følge af vinens fortsatte gæring. – Se Ordforklaring: “Skindsæk”.

en forstander for synagogen: I parallelberetningerne i Markus- og Lukasevangeliet får vi at vide at denne forstander (græsk: archon, der også kan oversættes med “hersker”, “leder”) hed Jairus. – Mr 5:22; Lu 8:41.

bøjede sig for ham: Eller “viste ham ære”. – Se studienote til Mt 8:2.

bøjede sig for ham: Eller “viste ham ære”. De Hebraiske Skrifter viser at det var almindeligt at man bøjede sig når man mødte profeter, konger eller andre der repræsenterede Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4-7; 1Kg 1:16; 2Kg 4:36, 37) Denne mand forstod tydeligvis at han talte med en der repræsenterede Gud og havde kraft til at helbrede folk. Det var på sin plads at bøje sig for at vise respekt for den Jehova havde udvalgt som den fremtidige Konge. – Mt 9:18; for flere oplysninger om det græske ord, se studienote til Mt 2:2.

konstante blødninger: Sikkert en kronisk menstruationsblødning. Ifølge Moseloven var kvinden ceremonielt uren på grund af denne tilstand, og hun måtte derfor ikke røre andre. – 3Mo 15:19-27.

datter: Det eneste nedskrevne eksempel på at Jesus direkte tiltaler en kvinde som “datter”, måske på grund af den vanskelige situation og fordi hun trådte “skælvende” frem. (Lu 8:47) Ordet blev brugt som en kærlig tiltaleform og siger ikke noget om kvindens alder. Jesus understreger på denne måde sin inderlige medfølelse med hende.

er ikke død, men sover: I Bibelen sammenlignes døden ofte med søvn. (Sl 13:3; Joh 11:11-14; ApG 7:60; 1Kt 7:39; 15:51; 1Ts 4:13) Jesus ville give pigen livet igen, og han kan have udtrykt sig på denne måde for at vise at ligesom mennesker kan blive vækket af en dyb søvn, kan de blive bragt tilbage fra døden. Jesus’ kraft til at oprejse pigen kom fra hans Far, “der gør de døde levende og taler om det der ikke er her, som om det allerede var her”. – Ro 4:17.

er ikke død, men sover: Se studienote til Mr 5:39.

Davids søn: Angiver at Jesus er arvingen til pagten om Riget der blev indgået med David, en pagt der skal opfyldes af en i Davids slægtslinje. – 2Sa 7:11-16; Sl 89:3, 4.

David, kongen: Der er nævnt adskillige konger i slægtsregistret, men David er den eneste der bliver benævnt med titlen ‘konge’. Israels kongedømme blev omtalt som “Davids hus”. (1Kg 12:19, 20) Ved at kalde Jesus for “Davids søn” i vers 1 fremhæver Matthæus Riget og viser at Jesus er arvingen til det kongedømme der var givet løfte om i Davidspagten. – 2Sa 7:11-16.

Davids Søn: Ved at kalde Jesus “Davids Søn” viser disse mænd at de tror på at Jesus er arving til Davids trone og dermed den lovede Messias. – Se studienoter til Mt 1:1, 6.

underviste ... forkyndte: At undervise adskiller sig fra at forkynde. Den der underviser, nøjes ikke med at fortælle noget, han vejleder, forklarer, bruger overbevisende argumenter og fremlægger beviser. – Se studienoter til Mt 3:1; 28:20.

den gode nyhed: Den første forekomst af det græske ord euaggelion, som gengives med “evangeliet” i nogle danske bibler. Et beslægtet græsk udtryk, euaggelistes, der gengives med ‘evangelieforkynder’, betyder “en forkynder af den gode nyhed”. – ApG 21:8; Ef 4:11, fdn.; 2Ti 4:5, fdn.

underviste ... forkyndte: Se studienote til Mt 4:23.

den gode nyhed: Se studienote til Mt 4:23.

dyb medfølelse: Det græske udsagnsord splagchnizomai, som dette udtryk er oversat fra, kommer af ordet for “indvolde” (splagchna), og det viser at der er tale om en følelse man kan mærke dybt inde i kroppen, en meget stærk følelse. Det er et af de stærkeste ord for medfølelse der findes på græsk.

mishandlede: Det græske ord betød egentlig “flået” eller “huden revet af”, og det gav et billede af får der havde fået huden flænset af vilde dyr eller revet sig på tornebuske og skarpe sten når de gik omkring. Med tiden blev udtrykket brugt billedligt i betydningen “vanrøgtet, mishandlet, såret”.

hjælpeløse: Bogst.: “kastet omkring”. Det man ser for sig, er får der er kastet omkuld, hjælpeløse og udmattede, og det leder tanken hen på folkeskaren der var modløs, forsømt og hjælpeløs.

Medieindhold

Den nordlige bred af Galilæas Sø, mod nordvest
Den nordlige bred af Galilæas Sø, mod nordvest

1. Genesaretsletten. Et frugtbart trekantet stykke land der var ca. 5 km langt og 2,5 km bredt. Det var langs bredden i dette område at Jesus inviterede Peter, Andreas, Jakob og Johannes til at følge ham. – Mt 4:18-22.

2. Ifølge overleveringen var det her Jesus holdt Bjergprædikenen. – Mt 5:1; Lu 6:17, 20.

3. Kapernaum. Jesus bosatte sig i denne by, og det var i eller i nærheden af Kapernaum at Jesus mødte Matthæus. – Mt 4:13; 9:1, 9.

Jesus indbyder Matthæus til at følge ham
Jesus indbyder Matthæus til at følge ham

Efter at Jesus har undervist en folkemængde i Kapernaum, får han øje på skatteopkræveren Matthæus der sidder på et skattekontor. Folk foragtede skatteopkræverne fordi mange af dem uretfærdigt tjente store penge på deres landsmænds bekostning. Men Jesus ser noget godt i Matthæus og siger til ham: “Følg mig.” Matthæus reagerer prompte og bliver dermed den femte discipel der slutter sig til Jesus i hans tjeneste. (Lu 5:1-11, 27, 28) Senere udvælger Jesus ham til at være en af de 12 apostle. (Mt 10:2-4; Mr 3:16-19) Matthæus’ baggrund skinner ofte igennem i hans evangelium. For eksempel er han meget nøjagtig når han omtaler penge, tal og værdier. (Mt 17:27; 26:15; 27:3) Han lægger også stor vægt på Guds barmhjertighed, der gjorde det muligt for ham, en foragtet skatteopkræver, at angre og blive en forkynder af den gode nyhed. – Mt 9:9-13; 12:7; 18:21-35.

Dyreskind brugt til at opbevare vin
Dyreskind brugt til at opbevare vin

Skindsække blev ofte fremstillet af hele dyreskind fra får, geder eller kvæg. Man skar dyrets hoved og fødder af og trak forsigtigt skindet af dyret og undgik at skære skindet op ved bugen. Efter at skindet var blevet garvet, blev åbningerne syet til. Det ene hul, enten ved halsen eller ved et ben, blev ikke syet til. Det skulle være flaskens åbning og blev lukket med en prop eller en snor. Skindsække blev ikke kun brugt til at opbevare vin, men også mælk, smør, ost, olie eller vand.

Synagoge i det første århundrede
Synagoge i det første århundrede

Denne tegning, der er baseret på nogle træk fra en synagoge fra det første århundrede som er blevet fundet i Gamla, ca. 10 km NØ for Galilæas Sø, giver et indtryk af hvordan en synagoge i fortiden kan have set ud.