Esra 7:1-28

  • Esra kom na Jerusalem (1-10)

  • Artasasta se brief aan Esra (11-26)

  • Esra loof Jehovah (27-28)

7  Ná hierdie dinge, gedurende die regering van koning Artasasʹta+ van Persië, het Esra*+ teruggekeer. Hy was die seun van Seraʹja,+ die seun van Asarʹja, die seun van Hilkiʹa,+  die seun van Sallum, die seun van Sadok, die seun van Ahiʹtub,  die seun van Amarʹja, die seun van Asarʹja,+ die seun van Meʹrajot,  die seun van Seragʹja, die seun van Ussi, die seun van Bukki,  die seun van Abisuʹa, die seun van Piʹnehas,+ die seun van Eleaʹsar,+ die seun van die hoofpriester Aäron.+  Hierdie Esra het van Babilon af gekom. Hy was ’n kopiis* wat baie kennis gehad het van* die Wet van Moses,+ wat Jehovah, die God van Israel, gegee het. Die koning het vir hom alles gegee wat hy gevra het, want die hand van Jehovah sy God was met hom.  Party van die Israeliete, die priesters, die Leviete,+ die sangers,+ die poortwagters+ en die tempelknegte*+ het in die sewende jaar van koning Artasasʹta na Jerusalem gegaan.  En Esra het in die vyfde maand, in die sewende jaar van die koning, na Jerusalem toe gekom.  Op die eerste dag van die eerste maand het hy die reis uit Babilon aangepak, en hy het op die eerste dag van die vyfde maand in Jerusalem aangekom, want die goeie hand van sy God was met hom.+ 10  Esra het sy hart voorberei* om die Wet van Jehovah te raadpleeg en om te doen wat dit sê+ en om die wetsvoorskrifte en die oordele daarin in Israel te leer.+ 11  Hier volg ’n afskrif van die brief wat koning Artasasʹta aan die priester Esra die kopiis* gegee het, wat baie goed bekend was met* die gebooie van Jehovah en sy wetsvoorskrifte aan Israel: 12  * “Artasasʹta,+ die koning van die konings, aan die priester Esra, die kopiis* van die Wet van die God van die hemel: Mag jy vrede hê. 13  Ek het ’n bevel uitgevaardig dat elkeen in my koninkryk wat van die volk Israel is en hulle priesters en Leviete wat bereid is om saam met jou na Jerusalem te gaan, moet gaan.+ 14  Want jy word deur die koning en sy sewe raadgewers gestuur om ondersoek in te stel of die Wet van jou God, wat jy by jou het,* in Juda en Jerusalem toegepas word, 15  en om die silwer en die goud te neem wat die koning en sy raadgewers vrywillig gegee het aan die God van Israel, wie se woonplek in Jerusalem is. 16  Neem ook al die silwer en die goud wat jy in die hele provinsie* van Babilon ontvang,* saam met die gawe wat die volk en die priesters vrywillig gee vir die huis van hulle God, wat in Jerusalem is.+ 17  En met hierdie geld moet jy so gou moontlik bulle,+ skaapramme+ en lammers+ koop, sowel as wat nodig is vir die graanoffers+ en drankoffers,+ en jy moet dit aanbied op die altaar van die huis van julle God in Jerusalem. 18  “En jy en jou broers mag met die res van die silwer en die goud doen wat julle ook al dink goed is, volgens die wil van julle God. 19  Al die houers wat vir die diens van die huis van jou God aan jou gegee word, moet jy voor God in Jerusalem+ aflewer. 20  En die res van die dinge wat nodig is vir die huis van jou God en wat jy moet gee, moet jy uit die koninklike skathuis gee.+ 21  “Ek, koning Artasasʹta, het ’n bevel uitgevaardig aan al die skatmeesters in die gebied anderkant die Rivier:* Julle moet onmiddellik alles gee wat die priester Esra,+ die kopiis* van die Wet van die God van die hemel, van julle vra, 22  tot 100 talente* silwer, 100 kor* koring, 100 bat* wyn,+ 100 bat olie+ en sout+ sonder beperking. 23  Laat alles wat deur die God van die hemel beveel word, ywerig gedoen word vir die huis van die God van die hemel,+ sodat God nie kwaad word vir die koning se seuns en die mense in sy koninkryk nie.+ 24  En ek sê verder dat julle nie belasting, skatting*+ of tolgeld van enige van die priesters en die Leviete, die musikante,+ die deurwagters, die tempelknegte*+ en die werkers van hierdie huis van God mag vra nie. 25  “En jy, Esra, moet volgens die wysheid wat jy van jou God gekry het,* magistrate en regters aanstel om die hele volk in die gebied anderkant die Rivier, almal wat die wette van jou God ken, te oordeel, en julle moet almal wat die wette nie ken nie, onderrig.+ 26  Enigiemand wat nie die Wet van jou God en die wet van die koning gehoorsaam nie, moet onmiddellik gestraf word, of dit nou met die dood, verbanning, ’n boete of gevangenisstraf is.” 27  Mag Jehovah, die God van ons voorvaders, geloof word, wat dit in die hart van die koning gesit het om die huis van Jehovah in Jerusalem te versier!+ 28  Hy het lojale liefde aan my betoon voor die koning+ en sy raadgewers+ en al die magtige leiers van die koning. En daarom was ek vol moed,* want die hand van Jehovah my God was met my, en ek het leiers* uit Israel bymekaargemaak om saam met my te gaan.

Voetnote

Beteken “hulp”.
Of “oorskrywer”.
Of “Hy was ’n vaardige kopiis van”.
Of “die Netinim”. Lett. “die gegewenes”.
Of “in sy hart besluit”.
Of “oorskrywer”.
Of “’n kopiis (deskundige) was van die woorde van”.
Esr 7:12 tot 7:26 is oorspronklik in Aramees geskryf.
Of “oorskrywer”.
Lett. “wat in jou hand is”.
Of “regsgebied”.
Lett. “vind”.
Of “die skatmeesters in die Trans-Eufraat”.
Of “oorskrywer”.
’n Talent was gelyk aan 34,2 kg. Sien Aanh. B14.
’n Kor was gelyk aan 220 l. Sien Aanh. B14.
’n Bat was gelyk aan 22 l. Sien Aanh. B14.
Of “die Netinim”. Lett. “die gegewenes”.
Lett. “volgens die wysheid van jou God wat in jou hand is”.
Of “het ek myself versterk”.
Lett. “hoofde”.