Esra 4:1-24

  • Bouwerk teëgestaan (1-6)

  • Vyande stuur klagte aan koning Artasasta (7-16)

  • Artasasta se antwoord (17-22)

  • Bouwerk aan tempel stopgesit (23-24)

4  Toe die vyande van Juda en Benjamin+ hoor dat die ballinge* wat teruggekeer het,+ ’n tempel vir Jehovah, die God van Israel, bou,  het hulle onmiddellik na Serubbaʹbel en die hoofde van die vaderhuise toe gegaan en vir hulle gesê: “Laat ons saam met julle bou, want ons aanbid* julle God,+ net soos julle. Ons bring offerandes aan hom al sedert die dae van koning Esar-Haddon+ van Assiʹrië, wat ons hierheen gebring het.”+  Maar Serubbaʹbel en Jeʹsua en die res van die hoofde van die vaderhuise van Israel het vir hulle gesê: “Julle het nie die reg om ’n huis vir ons God saam met ons te bou nie.+ Ons sal dit alleen bou vir Jehovah, die God van Israel, net soos koning Kores van Persië ons beveel het.”+  Toe het die volk van die land voortdurend die volk van Juda ontmoedig* sodat hulle met die bouwerk sou ophou.+  Hulle het raadgewers teen hulle gehuur om hulle planne te laat misluk,+ al die dae van koning Kores van Persië tot die regering van koning Darius+ van Persië.  Aan die begin van die regering van Ahasʹveros het hulle ’n brief geskryf waarin hulle die inwoners van Juda en Jerusalem beskuldig het.  En in die tyd van koning Artasasʹta van Persië het Bislam, Mitʹredat, Taʹbeël en die res van sy bondgenote ’n brief aan koning Artasasʹta geskryf. Hulle het die brief in Aramees+ vertaal en dit met Aramese letters geskryf.*  * Rehum, die hoofregeringsamptenaar, en Simsai, die skrywer, het ’n brief teen Jerusalem aan koning Artasasʹta geskryf. Dit het gesê:  (Dit was van Rehum, die hoofregeringsamptenaar, en Simsai, die skrywer, en die res van hulle bondgenote, die regters en die ondergoewerneurs, die sekretarisse, die volk van Ereg,+ die Babiloniërs, die inwoners van Susa,+ dit wil sê die Elamiete,+ 10  en die res van die nasies wat deur die groot en vername Asenapʹpar in ballingskap weggeneem is en wat hy in die stede van Samariʹa+ laat woon het en die ander mense van die gebied anderkant die Rivier,* en 11  hier volg ’n afskrif van die brief wat hulle aan hom gestuur het.) “Aan koning Artasasʹta, van u knegte, die manne van die gebied anderkant die Rivier: 12  Laat dit aan die koning bekend wees dat die Jode wat van u af na ons toe gekom het, in Jerusalem aangekom het. Hulle is besig om die opstandige en slegte stad te herbou,+ en hulle voltooi die mure en maak die fondamente reg. 13  Laat dit nou aan die koning bekend wees dat hulle geen belasting, skatting*+ of tolgeld sal betaal as hierdie stad herbou word en die mure voltooi word nie, en dit sal ’n verlies wees vir die skatkamers van die konings. 14  Ons ontvang ons salaris van die paleis,* en dit is nie vir ons gepas om te sien dat die koning skade ly nie, en daarom het ons hierdie brief gestuur om dit aan die koning bekend te maak, 15  sodat die boek met die geskiedkundige verslae van u voorouers ondersoek kan word.+ U sal in die boek sien dat hierdie stad opstandig is en dat hulle ’n bedreiging inhou vir konings en provinsies.* Daar was nog altyd persone in hierdie stad wat ander aangespoor het om in opstand te kom, en dit is waarom hierdie stad vernietig is.+ 16  Ons maak aan die koning bekend dat, as hierdie stad herbou word en die mure voltooi word, u geen beheer* oor die gebied anderkant die Rivier+ sal hê nie.” 17  Die koning het die volgende boodskap gestuur aan Rehum, die hoofregeringsamptenaar, en Simsai, die skrywer, en die res van hulle bondgenote wat in Samariʹa gewoon het en die ander mense van die gebied anderkant die Rivier: “Groete! 18  Die amptelike dokument wat julle aan ons gestuur het, is duidelik aan my voorgelees.* 19  Op my bevel is daar ondersoek ingestel, en daar is gevind dat hierdie stad van vroeë tye af teen konings in opstand gekom het en dat die mense daar gerebelleer het en opstandig was.+ 20  Jerusalem het magtige konings gehad wat oor die hele gebied anderkant die Rivier regeer het, en belasting, skatting* en tolgeld is aan hulle betaal. 21  Reik nou ’n bevel uit dat hierdie manne moet ophou werk, sodat die stad nie herbou mag word totdat ek die bevel gee nie. 22  Sorg dat julle dadelik aandag gee aan hierdie saak, sodat die koning nie verder benadeel word nie.”+ 23  En nadat die afskrif van die amptelike dokument van koning Artasasʹta aan Rehum en Simsai, die skrywer, en hulle bondgenote voorgelees is, het hulle vinnig na Jerusalem gegaan na die Jode toe en hulle met geweld gedwing om op te hou werk. 24  Toe het die werk aan die huis van God, wat in Jerusalem was, opgehou, en dit het stilgestaan tot die tweede regeringsjaar van koning Darius van Persië.+

Voetnote

D.w.s. mense wat uit hulle land weggevoer is.
Lett. “soek”.
Lett. “die hande van die volk van Juda verswak”.
Of moontlik “Dit is in Aramees geskryf en toe vertaal”.
Esr 4:8 tot 6:18 is oorspronklik in Aramees geskryf.
Of “die ander mense van die Trans-Eufraat”.
Lett. “eet die sout van die paleis”.
Of “regsgebiede”.
Lett. “deel”.
Of moontlik “is vertaal en gelees”.