Esra 5:1-17

  • Jode begin weer met bouwerk (1-5)

  • Tattenai se brief aan koning Darius (6-17)

5  Toe het die profete Haggai+ en Sagariʹa,+ die kleinseun van Iddo,+ vir die Jode wat in Juda en in Jerusalem was, geprofeteer in die naam van die God van Israel wat oor hulle was.  Serubbaʹbel,+ die seun van Sealʹtiël, asook Jeʹsua,+ die seun van Joʹsadak, het toe die huis van God,+ wat in Jerusalem was, begin herbou. En die profete van God was met hulle en het hulle ondersteun.+  Tatʹtenai, die goewerneur van die gebied anderkant die Rivier,* en Seʹtar-Boʹsenai en die ander amptenare het in daardie tyd na hulle toe gekom en hulle gevra: “Wie het julle beveel om hierdie huis te bou en om hierdie bouwerk te voltooi?”*  Toe het hulle vir hulle gevra: “Wat is die name van die manne wat aan hierdie gebou werk?”  Maar God het gewaak oor* die ouermanne van die Jode,+ en hulle het hulle nie gekeer totdat die berig na Darius gestuur kon word en ’n amptelike dokument hieroor teruggestuur kon word nie.  Hier is ’n afskrif van die brief wat Tatʹtenai, die goewerneur van die gebied anderkant die Rivier, en Seʹtar-Boʹsenai en die ander amptenare, die ondergoewerneurs van die gebied anderkant die Rivier, aan koning Darius gestuur het.  Hulle het die berig aan hom gestuur, en hulle het die volgende geskryf: “Aan koning Darius: “Alle vrede!  Laat dit aan die koning bekend wees dat ons na die provinsie* van Juda gegaan het, na die huis van die groot God, en dit word gebou met groot klippe wat op hulle plek gerol word, en balke word in die mure gelê. Die werk word gretig deur die mense gedoen en dit vorder goed.  Toe het ons hulle ouermanne gevra: ‘Wie het julle beveel om hierdie huis te bou en om hierdie bouwerk te voltooi?’*+ 10  Ons het ook hulle name gevra sodat ons die name kon neerskryf en u kon laat weet wie die manne is wat die leiding neem. 11  “Hulle het ons die volgende antwoord gegee: ‘Ons is die knegte van die God van die hemel en die aarde, en ons herbou die huis wat baie jare gelede gebou is, wat ’n groot koning van Israel gebou en voltooi het.+ 12  Maar omdat ons vaders die God van die hemel kwaad gemaak het,+ het hy hulle gegee in die hand van koning Nebukadneʹsar+ van Babilon, die Galdeër, wat hierdie huis vernietig het+ en die volk in ballingskap na Babilon weggeneem het.+ 13  Koning Kores van Babilon het egter in sy eerste regeringsjaar beveel dat hierdie huis van God herbou moet word.+ 14  Nebukadneʹsar het goue en silwerhouers uit die tempel van God in Jerusalem geneem en dit na die tempel van Babilon gebring.+ Maar koning Kores het hierdie houers uit die tempel van Babilon gaan haal en dit gegee aan ’n man met die naam Sesʹbassar,*+ wat deur Kores as goewerneur+ aangestel is. 15  Kores het vir hom gesê: “Neem hierdie houers. Gaan sit dit in die tempel wat in Jerusalem is, en laat die huis van God op sy vorige plek herbou word.”+ 16  Toe het hierdie Sesʹbassar gekom, en hy het die fondamente gelê van die huis van God,+ wat in Jerusalem is, en dit word van toe af tot nou toe herbou, maar dit is nog nie voltooi nie.’+ 17  “As die koning dit dan goedvind, laat daar ondersoek ingestel word in die koninklike skathuis wat daar in Babilon is om vas te stel of koning Kores beveel het dat die huis van God in Jerusalem herbou moet word,+ en laat die koning se besluit hieroor aan ons gestuur word.”

Voetnote

Of “die goewerneur van die Trans-Eufraat”.
Of “en hierdie balke in te sit”.
Lett. “die oog van hulle God was op”.
Of “regsgebied”.
Of “om hierdie balke in te sit”.
Moontlik Serubbabel in Esr 2:2; 3:8.