Esra 6:1-22

  • Darius se ondersoek en bevel (1-12)

  • Tempel voltooi en toegewy (13-18)

  • Pasga gehou (19-22)

6  Toe het koning Darius ’n bevel uitgevaardig, en hulle het ondersoek ingestel in die argiefgebou* waar die skatte in Babilon gebêre is.  En ’n boekrol is gevind in die paleis Ekbataʹna, in die provinsie* van Medië, en die volgende boodskap was daarop geskryf:  “In die eerste jaar van koning Kores het hy ’n bevel uitgevaardig aangaande die huis van God in Jerusalem:+ ‘Laat die huis herbou word as die plek waar hulle offerandes moet bring, en die fondamente moet gelê word, en die huis moet 60 el* hoog wees en 60 el breed,+  met drie lae groot klippe wat op hulle plek gerol word en een laag balke,+ en laat die koning se huis die koste betaal.+  Nebukadneʹsar het die goue en silwerhouers uit die tempel in Jerusalem geneem en dit toe na Babilon gebring.+ Laat die houers teruggegee word, sodat dit op hulle plek in die tempel in Jerusalem, in die huis van God, gesit kan word.’+  “En julle – Tatʹtenai, die goewerneur van die gebied anderkant die Rivier,* Seʹtar-Boʹsenai en die ander amptenare, die ondergoewerneurs van die gebied anderkant die Rivier+ – julle moet daarvandaan wegbly.  Moenie met die werk aan die huis van God inmeng nie. Die goewerneur van die Jode en die ouermanne van die Jode sal die huis van God op sy vorige plek herbou.  En ek vaardig ’n bevel uit wat sê wat julle vir hierdie ouermanne van die Jode moet doen om die huis van God te herbou: Neem geld uit die koninklike skatkis,+ uit die belastinggeld wat in die gebied anderkant die Rivier ingesamel is. Gee dit onmiddellik aan hierdie manne sodat hulle sonder onderbreking kan voortgaan.+  En wat ook al nodig is – jong bulle+ sowel as skaapramme+ en lammers+ vir die brandoffers aan die God van die hemel, koring,+ sout,+ wyn+ en olie,+ net soos die priesters sê wat in Jerusalem is – moet elke dag aan hulle gegee word, 10  sodat hulle voortdurend offerandes kan aanbied waarmee die God van die hemel tevrede is en sodat hulle vir die lewe van die koning en sy seuns kan bid.+ 11  Ek het ook ’n bevel uitgevaardig dat daar ’n balk uit die huis geruk sal word van enigiemand wat ongehoorsaam is aan hierdie bevel en dat hy daaraan opgehang sal word,* en sy huis sal ’n openbare toilet* gemaak word as gevolg van hierdie oortreding. 12  En mag die God wat sy naam daar laat woon het,+ enige koning en volk tot ’n val bring wat ongehoorsaam is aan hierdie opdrag en die huis van God, wat in Jerusalem is, probeer vernietig. Ek, Darius, vaardig hierdie bevel uit. Laat dit onmiddellik gedoen word.” 13  Toe het Tatʹtenai, die goewerneur van die gebied anderkant die Rivier, Seʹtar-Boʹsenai+ en die ander amptenare onmiddellik alles gedoen wat koning Darius beveel het. 14  En die ouermanne van die Jode het aangehou bou en het vordering gemaak+ omdat hulle aangespoor is deur die profesieë van die profeet Haggai+ en Sagaria,+ die kleinseun van Iddo. Hulle het die gebou voltooi op bevel van die God van Israel+ en op bevel van Kores+ en Darius+ en koning Artasasʹta+ van Persië. 15  Hulle het die tempel voltooi teen die derde dag van die maand Adar,* in die sesde regeringsjaar van koning Darius. 16  Toe het die Israeliete, die priesters, die Leviete+ en die res van die vorige ballinge* die toewyding* van hierdie huis van God vreugdevol gevier. 17  En hulle het vir die toewyding van hierdie huis van God 100 bulle, 200 skaapramme en 400 lammers aangebied, sowel as 12 bokramme as ’n sonde-offer vir die hele Israel, volgens die getal van die stamme van Israel.+ 18  Hulle het die priesters in hulle groepe en die Leviete in hulle afdelings aangestel vir die diens van God in Jerusalem,+ volgens wat in die boek van Moses geskryf is.+ 19  En die persone wat voorheen ballinge was, het die Pasga op die 14de dag van die eerste maand+ gehou. 20  Die priesters en die Leviete het hulleself sonder uitsondering gereinig,+ en hulle almal was rein. Hulle het die Pasga-offer geslag vir almal wat voorheen ballinge was, vir hulle mede-priesters en vir hulleself. 21  Toe het die Israeliete wat uit ballingskap teruggekeer het, daarvan geëet, asook elkeen wat by hulle aangesluit het en wat hom van die onreinheid van die nasies van die land afgeskei het om Jehovah, die God van Israel, te aanbid.*+ 22  Hulle het ook die Fees van die Ongesuurde Brode+ sewe dae lank met blydskap gehou, want Jehovah het hulle vreugdevol gemaak, en hy het die koning van Assirië se gesindheid teenoor hulle laat verander,+ en die koning het hulle toe ondersteun* in die werk aan die huis van die ware God, die God van Israel.

Voetnote

Lett. “die huis van die verslae”.
Of “regsgebied”.
Omtrent 26,7 m. Sien Aanh. B14.
Of “die goewerneur van die Trans-Eufraat”.
Of “en dat hy daaraan vasgespyker sal word”.
Of moontlik “’n vullishoop; ’n mishoop”.
D.w.s. mense wat uit hulle land weggevoer is.
Of “inwyding”.
Lett. “soek”.
Lett. “hulle hande versterk”.