Baibulo lomwe ndi buku la anthu onse limapereka malangizo omwe angathandize kuti banja lanu likhale losangalala komanso kuti mulere bwino ana anu.

Mu chigawo chino, tasintha maina a anthu ena omwe tawagwira mawu.