Nosoratan’i Matio 3:1-17

  • Nitory i Jaona Mpanao Batisa (1-12)

  • Natao batisa i Jesosy (13-17)

3  Tatỳ aoriana, dia tonga nitory+ tany an-tany efitr’i Jodia i Jaona+ Mpanao Batisa.  Hoy izy: “Mibebaha fa efa akaiky ny Fanjakan’ny lanitra.”+  Izy, raha ny marina, ilay nolazaina tamin’ny alalan’i Isaia mpaminany+ hoe: “Izany fa misy miantsoantso any an-tany efitra hoe: ‘Omano ny lalana halehan’i Jehovah!* Ataovy mahitsy ny lalany.’”+  Nanao akanjo volon-drameva sy fehikibo hoditra+ i Jaona. Valala sy tantelidia* no sakafony.+  Dia nivoaka hihaino an’i Jaona ny olona tany Jerosalema sy eran’i Jodia ary ny faritra rehetra manodidina ny Reniranon’i Jordana.+  Nataony batisa* tao amin’ny Reniranon’i Jordana+ izy ireo sady niaiky ny fahotany teo imason’ny olona.  Nahita Fariseo sy Sadoseo+ be dia be nankeo amin’ilay toerana nanaovany batisa i Jaona, ka niteny tamin’izy ireo hoe: “Ry taranaky ny bibilava misy poizina,+ iza no nampitandrina anareo mba tsy hiharan’ny* fahatezerana ho avy?+  Asehoy amin’ny ataonareo àry fa mibebaka ianareo.*  Sao mantsy ianareo mieritreritra hoe: ‘I Abrahama no Rainay.’+ Fa lazaiko aminareo fa hain’Andriamanitra ny manova an’iretsy vato iretsy ho lasa zanak’i Abrahama. 10  Efa mipetraka eo am-pototry ny hazo sahady ny famaky. Hokapaina àry izay hazo tsy mamoa voa tsara, ka hatsipy ao anaty afo.+ 11  Izaho manao batisa anareo amin’ny rano satria mibebaka ianareo.+ Ilay ho avy ao aorianako anefa mahery noho izaho, ka tsy mendrika hanala ny kapany akory aza aho.+ Izy no hanao batisa anareo amin’ny fanahy masina+ sy amin’ny afo.+ 12  Efa eny an-tanany ny fitaovana fikororohana, ka hodioviny tanteraka ny famoloany. Dia hangoniny ao an-trano fitehirizana ny vary, fa ny akofa sy ny mololo kosa hodorany amin’ny afo+ tsy mety maty.” 13  Niala tany Galilia i Jesosy avy eo, ka nankeo amin’i Jaona teo amoron’i Jordana mba hataony batisa.+ 14  Nitady hisakana azy anefa i Jaona ka niteny hoe: “Izaho no tokony hataonao batisa, dia ianao indray ve no mankatỳ amiko?” 15  Hoy i Jesosy taminy: “Ataovy ihany aloha, fa izany no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra* rehetra.” Dia tsy nisakana azy intsony i Jaona. 16  Raha vao vita batisa i Jesosy, dia niakatra avy tao anaty rano. Ary nisokatra ny lanitra,+ ka hitan’i Jaona nidina toy ny voromailala nankeo ambonin’i Jesosy ny fanahin’Andriamanitra.+ 17  Dia nisy feo koa avy any an-danitra+ niteny hoe: “Io no Zanako malalako,+ ilay ankasitrahako.”+

Fanamarihana

Jereo F.F. A5.
Mamin-tantely ilay resahina eto fa tsy ilay bibikely.
Na: “Narobony; Natsobony; Nalentiny.”
Na: “mba handositra ny.”
Abt: “Mamoaza voa mendrika ny fibebahana.”
Na: “izay marina.”