Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

A7-G

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany—Fanompoan’i Jesosy Tany Atsinanan’i Jordana

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

Taorian’ny Fetin’ny Fitokanana, taona 32

Betania ampitan’i Jordana

Nankany amin’ilay nanaovan’i Jaona batisa; maro no nino an’i Jesosy

     

10:40-42

Pere

Nampianatra tany amin’ny tanàna kely sy lehibe, nankany Jerosalema

   

13:22

 

Nampirisika ny olona hiditra amin’ny varavarana tery; nitomany an’i Jerosalema

   

13:23-35

 

Angamba tany Pere

Nampianatra hanetry tena; fanoharana: Mifidy ny toerana mihaja indrindra, olona nasaina nefa nitady fialan-tsiny

   

14:1-24

 

Manao kajy izay te ho mpianany

   

14:25-35

 

Fanoharana: Ondry very, vola madinika very, zanaka adala

   

15:1-32

 

Fanoharana: Mpanompo tsy marina, ilay mpanankarena sy Lazarosy

   

16:1-31

 

Nampianatra momba ny toe-javatra mahatafintohina, famelan-keloka, ary finoana

   

17:1-10

 

Betania

Maty i Lazarosy ary natsangana

     

11:1-46

Jerosalema; Efraima

Tetika hamonoana an’i Jesosy; niala izy

     

11:47-54

Samaria; Galilia

Nanasitrana boka folo; nilaza ny hahatongavan’ilay Fanjakana

   

17:11-37

 

Samaria na Galilia

Fanoharana: Mpitondratena be fikirizana, Fariseo sy mpamory hetra

   

18:1-14

 

Pere

Nampianatra momba ny fanambadiana sy fisarahana

19:1-12

10:1-12

   

Nitso-drano ankizy

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Fanontanian’ilay lehilahy nanan-karena; fanoharana: Mpiasa tao amin’ny tanimboaloboka sy karama mitovy

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Angamba tany Pere

Niresaka fanintelony hoe ho faty izy

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Fangatahana toerana miavaka ho an’i Jakoba sy Jaona ao amin’ilay Fanjakana

20:20-28

10:35-45

   

Jeriko

Nandalo an’i Jeriko, nanasitrana jamba roa; nitsidika an’i Zakaiosy; fanoharana: Folo mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28