Nosoratan’i Matio 28:1-20

  • Natsangana tamin’ny maty i Jesosy (1-10)

  • Nomena vola ny miaramila mba handainga (11-15)

  • ‘Ampianaro ny olona mba ho lasa mpanara-dia ahy’ (16-20)

28  Taorian’ny Sabata, tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro,* rehefa nihanazava ny andro, dia tonga hijery ny fasana i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray.+  Ary nisy horohoron-tany mafy, satria nisy anjelin’i Jehovah* nidina avy any an-danitra tonga nanakodia ny vato dia nipetraka teo ambonin’ilay izy.+  Nanjelanjelatra hoatran’ny tselatra ilay anjely, ary fotsy mangatsakatsaka ny akanjony.+  Natahotra azy ny mpiambina ka nangovitra be, sady tsy nahahetsika toy ny maty.  Ary hoy ilay anjely tamin’izy roa vavy: “Aza matahotra. Fantatro fa mitady an’i Jesosy, ilay novonoina teo amin’ny tsato-kazo, ianareo.+  Tsy ato izy fa efa natsangana, araka ny efa nolazainy.+ Avia, jereo ilay toerana nisy ny fatiny.  Mandehana haingana teneno ny mpianany hoe: ‘Efa natsangana tamin’ny maty izy. Hialoha anareo any Galilia+ izy, dia any no hahitanareo azy.’ Hiteny an’izany aminareo no nahatongavako eto.”+  Niala haingana teo am-pasana àry izy roa vavy, sady natahotra no faly be, ary nihazakazaka mba hilaza an’izany tamin’ny mpianatr’i Jesosy.+  Ary iny i Jesosy fa nifanena tamin’izy ireo sady niteny hoe: “Manahoana ianareo!” Dia nanatona izy ireo, ka nitazona azy tamin’ny tongony sady niankohoka teo anatrehany. 10  Hoy i Jesosy taminy: “Aza matahotra! Mandehana milaza amin’ny rahalahiko mba ho any Galilia, fa any no hahitany ahy.” 11  Tamin’izy ireo mbola teny an-dalana, dia nankany an-tanàna ny mpiambina sasany+ nilaza tamin’ny lehiben’ny mpisorona ny zava-nitranga rehetra. 12  Dia niara-nivory sy niara-nidinika ny lehiben’ny mpisorona sy ny anti-panahy, ary avy eo nomeny vola* be ireo miaramila ireo, 13  ka noteneniny hoe: “Lazao hoe: ‘Tonga tamin’ny alina ny mpianany nangalatra azy tamin’izahay mbola natory.’+ 14  Ary raha tonga any am-poto-tsofin’ny governora izany, dia hohazavainay aminy ilay izy,* ka tsy misy tokony hatahoranareo.” 15  Noraisin’ny miaramila àry ireo vola* ireo, dia nanao araka izay nolazaina taminy izy ireo. Ary niely teo amin’ny Jiosy izany resaka izany hatramin’izao. 16  Ny mpianatra 11 lahy kosa nankany Galilia,+ dia nankeny amin’ilay tendrombohitra notenenin’i Jesosy hoe hihaonan’izy ireo.+ 17  Dia niankohoka izy ireo rehefa nahita azy, fa ny sasany kosa nisalasala raha izy tokoa io. 18  Ary nanatona i Jesosy ka niteny taminy hoe: “Efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany.+ 19  Mandehana àry, ampianaro ny olona any amin’ny firenena rehetra mba ho lasa mpanara-dia ahy.+ Ataovy batisa+ amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina izy ireo, 20  sady ampianaro hankatò an’izay rehetra nandidiako anareo.+ Ary hiaraka aminareo foana aho isan’andro, mandra-pahatongan’ny faran’izao tontolo izao.”*+

Fanamarihana

Izany hoe alahady. Tamin’ny Jiosy, dia io no andro voalohany amin’ny herinandro.
Jereo F.F. A5.
Vola vita amin’ny volafotsy.
Abt: “dia horesenay lahatra izy.”
Vola vita amin’ny volafotsy.