Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 3

Iza no Nanoratra ny Baiboly?

“Nosoratan’i Mosesy ny teny rehetra nolazain’i Jehovah.”

Eksodosy 24:4

“Nanonofy sy nahita fahitana i Daniela tamin’izy natory teo am-pandrianany. Dia nosoratany ilay nofy, ka nataony an-tsoratra izay rehetra hitany sy henony.”

Daniela 7:1

“Rehefa naheno ny tenin’Andriamanitra notorinay ianareo, dia nekenareo hoe tenin’Andriamanitra ilay izy, fa tsy hoe tenin’olona, ary izay tokoa no izy.”

1 Tesalonianina 2:13

“Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’⁠ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana.”

2 Timoty 3:16

“Tsy noho ny sitrapon’olombelona na oviana na oviana ... no nampisy ny faminaniana, fa teny avy amin’Andriamanitra kosa no nolazain’ny olona, araka izay nitarihan’ny fanahy masina azy.”

2 Petera 1:21