Hita ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana ny fandaharana amin’ny fivoriana iray ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah isan-kerinandro, sy izay ianarana any. Misy fandaharana famakiana Baiboly isan-kerinandro koa ao.