Hijery ny anatiny

Finoana An’Andriamanitra

Misy vokany be eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny hoe manam-pinoana izy. Mahatonga azy hilamin-tsaina izany dieny izao ary azony antoka ny hoavy. Afaka manampy anao ny Baiboly na mbola tsy nino an’Andriamanitra mihitsy ianao, na lasa tsy mino azy, na tianao hohatanjahina ny finoanao.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

Elia: Niaritra Hatramin’ny Farany Izy

Nanana finoana matanjaka i Elia, ka nahavita niaritra. Hampahery antsika ny tantarany satria miaritra ny mafy hoatr’azy koa isika.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

Elia: Niaritra Hatramin’ny Farany Izy

Nanana finoana matanjaka i Elia, ka nahavita niaritra. Hampahery antsika ny tantarany satria miaritra ny mafy hoatr’azy koa isika.

Tahafo ny Finoan’izy Ireo: Tantaran’ireo Olona Resahin’ny Baiboly

Zavatra Misy

Ho Sambatra Ianao Raha Manana ny Tena Finoana

Resahina ato hoe afaka ny ho sambatra ny karazan’olona rehetra, raha manana ny tena finoana.