Hijery ny anatiny

Finoana An’Andriamanitra

Misy vokany be eo amin’ny fiainan’ny olona iray ny hoe manam-pinoana izy. Mahatonga azy hilamin-tsaina izany dieny izao ary azony antoka ny hoavy. Afaka manampy anao ny Baiboly na mbola tsy nino an’Andriamanitra mihitsy ianao, na lasa tsy mino azy, na tianao hohatanjahina ny finoanao.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

Elia: Niaritra Hatramin’ny Farany Izy

Nanana finoana matanjaka i Elia, ka nahavita niaritra. Hampahery antsika ny tantarany satria miaritra ny mafy hoatr’azy koa isika.

TAHAFO NY FINOAN’IZY IREO

Elia: Niaritra Hatramin’ny Farany Izy

Nanana finoana matanjaka i Elia, ka nahavita niaritra. Hampahery antsika ny tantarany satria miaritra ny mafy hoatr’azy koa isika.

Tahafo ny Finoan’ny Lehilahy sy Vehivavy ao Amin’ny Baiboly

Zavatra Misy

Vaovao Tsara Natao ho Anao!

Inona ilay vaovao tsara avy amin’Andriamanitra natao ho anao? Nahoana no azo inoana izany? Mamaly ny fanontaniana ara-baiboly fametraky ny olona ity bokikely ity.