Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 5

Inona ny Hevi-dehibe ao Amin’ny Baiboly?

“Hataoko mifandrafy ianao sy ilay vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao, fa ianao kosa handratra ny voditongony.”

Genesisy 3:15

“Hahazo fitahiana amin’ny alalan’ny taranakao ny firenena rehetra eny ambonin’ny tany, satria nihaino ny teniko ianao.”

Genesisy 22:18

“Ho tonga anie ny Fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!”

Matio 6:10

“Tsy ho ela ilay Andriamanitra manome fiadanana dia hanorotoro an’i Satana eo ambany tongotrareo.”

Romanina 16:20

“Rehefa nasaina nanaiky ny Zanaka ny zava-drehetra, dia ny Zanaka mihitsy koa no hanaiky an’Ilay nahatonga ny zava-drehetra hanaiky azy, mba ho Andriamanitra no zava-drehetra ho an’ny rehetra.”

1 Korintianina 15:28

“I Abrahama sy ny taranany [i Kristy] no nilazana ny fampanantenana. ... Raha an’i Kristy koa ianareo, dia tena taranak’i Abrahama.”

Galatianina 3:16, 29

“Ny fanjakan’izao tontolo izao dia efa lasa Fanjakan’ny Tompontsika sy ilay Kristy voatendriny. Ary hanjaka mandrakizay mandrakizay Izy.”

Apokalypsy 11:15d

“Natsipy mafy ilay dragona lehibe, ilay menarana tany am-boalohany, ilay antsoina hoe Devoly sy Satana, izay mamitaka ny tany manontolo. Natsipy mafy tetỳ an-tany izy, ary ny anjeliny koa niara-natsipy taminy.”

Apokalypsy 12:9

“Nosamboriny ilay dragona, ilay menarana tany am-boalohany, dia ny Devoly sy Satana, ka nofatorany mba higadra 1 000 taona.”

Apokalypsy 20:2