ankizy

ATAOVY NAMANAO I JEHOVAH

HIJERY AZY REHETRA

Ampiasao Tsara ny Fotoana

Fanomezana avy amin’i Jehovah ny fotoana ka tokony hampiasaina tsara.

ATAOVY NAMANAO I JEHOVAH

HIJERY AZY REHETRA

Ampio ny Hafa

Inona no azonao anampiana rehefa misy loza mitranga?