Hoatran’ny hoe tsy hilamin-tsaina sy tsy ho sambatra mihitsy isika rehefa miatrika olana saro-bahana. Betsaka anefa ny olona nanaraka an’izay lazain’ny Baiboly ka nahavita niatrika olana, tsy rera-tsaina be, tsy kivy, ary lasa mahatsapa hoe misy dikany ny fiainany. Afaka manampy anao ho sambatra koa ny Baiboly.