Asainay ianao hanatrika ny fivoriamben’ny vondrom-paritra telo andro ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ity taona ity.

HO HITANAO ANY:

  • Lahateny sy fanadinadinana: Ho hitanao amin’izany hoe inona no hanampy anao hanana herim-po hiatrehana ny olana mahazo anao izao sy amin’ny hoavy.

  • Tantara noraisim-peo sy video: Ho hitanao amin’ireo fa mampianatra antsika ho be herim-po ny olona sasany, ary na dia ny biby koa aza.

  • Lahateny ho An’ny Besinimaro: Nahoana i Jesosy no niteny tamin’ny lehilahy iray maty zanaka hoe: “Aza matahotra”? (Marka 5:36) Hamaly izany ny lahateny iray hatao ny alahady maraina. Izao no lohateniny: “Ho Be Herim-po Isika Raha Manantena fa Hatsangana ny Maty.”

  • Filma: Ho hita amin’ilay filma ny alahady tolakandro hoe nahoana i Jona no natahotra dia nandositra rehefa nisy asa nanirahana azy.

IZA NO AFAKA MANATRIKA?

Ny rehetra. Tsy misy vidim-pidirana sady tsy misy fanantazan-drakitra.

Jereo ny fandaharam-potoana sy ny video momba ny fivoriambenay.