Fanampiana

Fampiasana ny JW.ORG

Atoro ato ny dingana samihafa harahina raha te hitady fanazavana ao amin’ny jw.org ianao, na hanao fikarohana, na haka rakitra. Omena anao ato koa ny valin’ny fanontaniana momba ny jw.org.

JW Broadcasting

Jereo ato hoe ahoana no atao raha hijery video, na Tele JW ao amin’ny jw.org na amin’ny tele.

JW Library

Ampiasao mba hamakiana sy hianarana Baiboly ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Ampitahao koa ireo fandikan-teny samihafa.

JW Library Sign Language

Azonao alaina sy alamina ary jerena ao ny Baiboly sy video hafa ara-baiboly amin’ny tenin’ny tanana.

Watchtower Library

Misy Baiboly dikan-teny maromaro sy boky ary fitaovana fanaovana fikarohana ao mba hianarana Baiboly.