tanora

MANONTANY NY TANORA

Ahoana no Hataoko Rehefa Vita Batisa? Fizarana 1: Tohizo Izao Efa Ataonao Izao

Ataovy izay hahatonga anao hifandray kokoa amin’Andriamanitra rehefa vita batisa ianao. Tohizo foana ireto: Mianatra Baiboly, mivavaka, mitory, ary mivory.