tanora

MANONTANY NY TANORA

Ahoana no Ahaizako Mifehy ny Fihetseham-poko?

Mety hiady saina ianao fa miovaova be ny fihetseham-ponao. Azonao fantarina anefa hoe nahoana ilay izy no mitranga, ary ahoana no hifehezanao an’ilay izy.

KISARISARY

Lalao Video: Mandresy Ianao sa Resy?

Mety hahafinaritra ny lalao video, nefa misy maha ratsy azy koa. Inona àry no azonao atao mba tsy ho resin’ny lalao video ianao?

Novana ny anaran’ny olona sasany voatonona ato amin’ity fizarana ity.