Jereo hoe nahoana i Davida no nibebaka rehefa avy nijangajanga tamin’i Batseba, ary nahoana i Jehovah no namela azy. Adikao ity kilalao ity, vakio ilay tantara, ary alao sary an-tsaina.