Hanampy anao handinika ny zavatra resahinao amin’ny vavaka sy hanatsara an’izany ity fampiasana ity.