Fantaro ny maha samy hafa ny hoe taitaitra fotsiny amin’ny olona iray sy ny hoe taratara aminy ary ny hoe tena tia azy.