Inona no azonao ianarana avy amin’ny tantaran’i Davida sy Batseba? Adikao ity kilalao ity, vakio ilay tantara, ary alao sary an-tsaina.