Inona ny Vaovao?

2023-06-02

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA

Septambra–Oktobra 2023

2023-06-01

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Fanazavana ny Efesianina 3:20: “Mahay Manao Mihoatra Noho ny Zavatra Rehetra, eny, Mihoatra Lavitra Noho Izay Rehetra Angatahintsika na Heverintsika aza [Andriamanitra]”

Ahoana ny fomba amalian’Andriamanitra ny vavaka ataon’ny mpanompony sy ny fomba anatanterahany ny zavatra antenain’izy ireo?

2023-05-23

NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA

Aogositra 2023

Ho hitanao ato ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 9 Oktobra ka hatramin’ny 5 Novambra 2023.

2023-05-18

HIRA

Manatòna An’Andriamanitra

Tena vonona hifandray amin’izay te hanatona azy Andriamanitra, na inona na inona zavatra iainany.

2023-05-15

ATAOVY NAMANAO I JEHOVAH (KILALAO)

Efa Tsy Andriko Izany ny Fivoriambe!

Te ho vonona hanatrika ny fivoriambe ve ianao? Ampiasao ilay lisitra omena ato fa hanampy anao ilay izy.

2023-05-11

HIRA

Aza Revon’ny Androany

Afaka ny hankafy fiainana isika dieny izao sy amin’ny hoavy, ka ho falifaly sady hisy dikany ny fiainantsika!

2023-05-11

HIRA

“Tsy ho Tara Izany”! (Hira Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2023)

Mandra-piandry an’i Jehovah, dia tahafo ny mpanompony tsy nivadika.