2020-07-09

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Fanazavana ny Isaia 41:10: “Aza Matahotra Hianao, fa Momba Anao Aho”

Nampiasa matoanteny telo i Jehovah mba hanomezana toky ny mpanompony hoe tena hanampy azy ireo izy.

2020-07-09

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Fanazavana ny Jeremia 29:11: “Izaho dia Mahalala ny Hevitro ny Aminareo”

Marina fa nosoratana ho an’ny olona taloha ireo teny ireo, nefa mbola izany ihany no eritreretin’Andriamanitra hatao amin’izao.

2020-07-09

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Fanazavana ny Eksodosy 20:12: “Hajao ny Rainao sy ny Reninao”

Vao mainka tokony hankatò an’io didy io ny Israelita, satria nampanantena Andriamanitra hoe misy soa ho azon’izy ireo avy amin’izany.

2020-07-09

FANAZAVANA ANDININ-TENY

Fanazavana ny Matio 6:34: “Aza Manahy ny Amin’ny Ampitso”

Tsy te hilaza akory i Jesosy hoe tsy tokony hanomana ny hoavintsika isika.

2020-07-01

BOKY & BOKIKELY

Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Faritra 2020-2021: Miaraka Amin’ny Mpiandraikitra ny Faritra

Ampiasao ity fandaharana ity mandritra ny fivoriamben’ny faritra. Ny foto-kevitra dia hoe: “Ampifalio ny Fon’i Jehovah!”

2020-07-01

BOKY & BOKIKELY

Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Faritra 2020-2021—Miaraka Amin’ny Solontenan’ny Sampana

Ho hitanao ato ny fandaharana amin’ny fivoriamben’ny faritra, izay misy lahateny ataon’ny solontenan’ny sampana. Ny foto-kevitra dia hoe “Mifalia amin’i Jehovah.”

2020-07-01

HIRA

Tena Harena

Manampy antsika hifandray kokoa amin’i Jehovah sy ho matotra ny fianarana samirery sy ny fotoam-pivavahan’ny fianakaviana.

2020-07-01

HIRA

Vonona Handray Anao i Jehovah

Afaka manampy anao hiverina amin’i Jehovah ny fanahy masina, fa ataovy ny dingana rehetra hiverenana aminy!

2020-06-30

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA

Septambra 2020

2020-06-30

MANONTANY NY TANORA

Hahavita Hianatra Tsara Ihany ve Aho na dia Tsy any Am-pianarana Aza?

Be dia be amin’izao ny ankizy tsy afaka mianatra any am-pianarana fa lasa mianatra any an-trano. Ireto misy soso-kevitra dimy afaka manampy anao, raha mianatra any an-trano ianao.

2020-06-26

TAHAFO NY FINOANY

Maria Magdalena—“Nahita ny Tompo Aho!”

Nanam-pinoana be i Maria dia nirahina hanao asa miavaka. Nasaina nilaza vaovao tsara tamin’olon-kafa izy.

2020-06-23

NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA

Septambra 2020

Ho hitanao ato ny lahatsoratra hianarana manomboka ny herinandron’ny 2 Novambra ka hatramin’ny 6 Desambra 2020.

2020-06-17

HIRA

Omeko Anao Ilay Zanako Tsy Foiko

Malahelo be ny ray aman-dreny rehefa voatendry any an-tany lavitra ny zanany.

2020-06-17

HIRA

Aza Maika fa Fidio Tsara

Rehefa mitady vady isika dia mila manam-paharetana sy mahay mifidy tsara, fa tsy maimaika.

2020-06-17

HIRA

Tsiky Iray

Tsiky iray ihany dia efa mety hahatonga ny olona hanaiky ny vaovao tsara torintsika.