Hijery ny anatiny

Manontany ny Tanora

 

Namana

Fa Maninona Aho no Tsy mba Mana-namana?

Tsy ianao ihany no mahatsiaro ho manirery sy tsy mana-namana. Ahoana no nataon’ny tanora hafa mitovy aminao mba hiatrehana izany?

Inona no Azoko Atao fa Saro-kenatra Aho?

Aza avela hisakana anao tsy hahazo namana tsara sy hanao zavatra mahafinaritra ny hasarotan-kenatra.

Nahoana Aho no Tokony Hinamana Amin’ny Olona Isan-karazany?

Tsara ny manana namana vitsivitsy, nefa mety hahitana olana koa. Fa nahoana?

Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2: Tena Tia Azy Tokoa ve Aho?

Ahoana no ahafantaranao raha ny ataonao no mety hahatonga an’ilay namanao hieritreritra hoe tia azy ianao? Ireto misy soso-kevitra.

Ahoana Raha Manao Zavatra Mampalahelo Ahy ny Namako?

Tokony ho fantatrao fa tsy maintsy misy foana ny olana rehefa mifandray amin’olona. Inona àry no azonao atao rehefa miteny na manao zavatra mampalahelo anao ny namanao?

Ahoana no Hataoko Raha Tsy Mitovy Amin’ny Ankizy Hafa Aho?

Inona no zava-dehibe kokoa aminao: Miezaka hitovy amin’ny hafa na dia ratsy fitondran-tena aza ry zareo? Sa miezaka hanana hazondamosina?

Fa Maninona àry no Tsy Mety Foana ny Zavatra Teneniko?

Mila mieritreritra tsara ianao vao miteny. Hanampy anao amin’izany ny torohevitra ato.

Ahoana no Hataoko Raha Misy Mifosa Aho?

Raha misy mifosa ianao, inona no azonao atao mba tsy hisy vokany be eo amin’ny fiainanao izany?

Tsy Mampaninona ve ny Manadaladala Olona?

Inona no atao hoe manadaladala olona? Nahoana no misy manao an’ilay izy? Inona no maharatsy an’ilay izy?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny SMS?

Mety hahatonga anao ho very namana sy ho ratsy laza ny SMS. Nahoana?

Fianakaviana

Inona no Hataoko mba Tsy Hifamaly Amin’ny Ray Aman-dreniko Aho?

Jereo ato ireo zavatra dimy azonao atao, mba tsy hahatonga anao hifamaly matetika na hifamaly be amin’ny ray aman-dreninao.

Ahoana no Hilazako Amin’i Dada sy Neny hoe Tsy Rariny ny Fitsipika Apetrany?

Mety tsy hifehifehy be anao intsony ny ray aman-dreninao, raha miresaka tsara amin’izy ireo ianao.

Izaho ve dia Hofehifehezin’i Dada sy Neny Foana?

Mahatsapa ho voafehifehy loatra ve ianao ao an-trano? Hanampy anao ity lahatsoratra ity mba hahita izay mahatsara an’ilay izy.

Ahoana no Ataoko fa Tsy Nanaraka ny Fitsipika Napetrak’i Dada sy Neny Aho?

Ny rano raraka, hono, tsy azo raofina intsony. Raha tsy tianao hitatra be anefa ilay olana, dia mila manao zavatra ianao. Hanampy anao amin’izany ity lahatsoratra ity.

Inona no Azoko Atao mba Hatoky Ahy i Dada sy Neny?

Torohevitra telo hanampy anao ho azo atokisana kokoa.

Nahoana no Tsy Avelan’i Dada sy Neny Hifalifaly Aho?

Tokony hiera amin’i Dada sy Neny ve aho rehefa te hifalifaly sa tokony tonga dia handeha?

Marary ve ny Dadanao na ny Neninao?

Misy tanora hafa koa manana Dada na Neny marary. Jereo ato hoe inona no nanampy ankizivavy roa hiatrika an’izany.

Inona no Ataoko fa Nisaraka i Dada sy Neny?

Ahoana no atao mba tsy halahelo be, na ho tezitra, na hitana lolompo?

Ahoana Raha Tsy Mifanaraka Izaho sy ny Iray Tam-po Amiko?

Tianao ry zareo nefa indraindray koa mandreraka be anao ny ataony.

Inona no Hataoko mba Tsy Hidikiditra Be Amin’ny Fiainako ry Zareo?

Hoatran’ny hoe midikiditra loatra amin’ny fiainanao ve ny ray aman-dreninao? Misy zavatra azonao atao ve amin’izay ianao tsy mieritreritra an’izany?

Teknolojia

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Lalao Video?

Misy vokany tsara izy ireny, nefa koa misy vokany ratsy. Inona avy izany?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny SMS?

Mety hahatonga anao ho very namana sy ho ratsy laza ny SMS. Nahoana?

Tena Ratsy ve Ilay hoe Be Mpitia ao Amin’ny Internet?

Misy olona mahavita manao zavatra mety hahafaty azy mihitsy mba ho be mpitia sy ho be mpanaraka ao amin’ny tambazotran-tserasera. Tena ilaina ve anefa izany?

Misy Vokany eo Amiko ve ny Fampiasana Tambazotran-tserasera?

Mahatamana be ny tambazotran-tserasera. Misy soso-kevitra vitsivitsy hanampy anao hifehy an’izany ato.

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fandefasana Sary ao Amin’ny Internet?

Ahafahanao mifandray amin’ny namana sy havana ny mandefa sary ao amin’ny Internet, nefa mety hahitanao loza koa.

Ahoana Raha Misy Olona Ratsy Fanahy Amiko ao Amin’ny Internet?

Inona no tokony ho fantatrao, ary inona no azonao atao?

Mety ve Ilay hoe Manao Zavatra Be dia Be Indray Miaraka?

Vitantsika ve ilay hoe manao zavatra be dia be indray miaraka sady mifantoka tsara amin’izy rehetra?

Inona no Hanampy Ahy Hifantoka Tsara?

Rehefa inona avy no mety hahatonga anao tsy hifantoka ny fitaovana elektronika? Inona anefa no hanampy anao hifantoka tsara?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Hafatra Vetaveta?

Misy mampirisika anao handefa ny sarinao miboridana amin’ny alalan’ny telefaonina ve? Tsy mampaninona ve ny manao an’izany?

Ahoana Raha Tsy Avelan’i Dada sy Neny Mampiasa Tambazotran-tserasera Aho?

Hoatran’ny mampiasa tambazotran-tserasera daholo ny olona. Marina ve izany? Ahoana raha tsy avelan’ny ray aman-dreninao mampiasa ianao?

Sekoly

Inona no Azoko Atao mba Hifandraisana Tsara Amin’ny Mpampianatra Anay?

Masiaka na ratsy fanahy ve ny mpampianatra anao? Misy zavatra azonao atao mba tsy ho kivy eny foana ianao mandritra ny taom-pianarana. Misy soso-kevitra ato.

Ahoana no Hamitako ny Devoarako?

Tsy mety vitanao mihitsy ve ny devoaranao? Tsy voatery hoe mila miezaka be ianao, fa mety hoe ny fomba anaovanao devoara fotsiny no mila ovanao.

Hahavita Hianatra Tsara Ihany ve Aho na dia Tsy any Am-pianarana Aza?

Be dia be amin’izao ny ankizy tsy afaka mianatra any am-pianarana fa lasa mianatra any an-trano. Ireto misy soso-kevitra dimy afaka manampy anao, raha mianatra any an-trano ianao.

Ahoana Raha Mankaleo Ahy ny Mianatra?

Mampatory ve ny mpampianatra anareo? Hoatran’ny tsy ilaina akory ve ny taranja sasany?

Ahoana Raha Ratsy Foana ny Naotiko?

Tsy te hiezaka intsony ve ianao, satria ratsy foana ny naotinao? Misy zavatra enina azonao atao ato amin’ity lahatsoratra ity, mba hanatsarana ny naotinao.

Sao dia Tokony Hijanona Tsy Hianatra Intsony Aho?

Jereo ato ny valiny fa mety tsy ho araky ny anampoizanao azy.

Inona no Ataoko fa Ampijalin’ny Ankizy Aho?

Ankizy maro no tsy afa-manoatra rehefa misy mampijaly. Hazavain’ity lahatsoratra ity hoe inona no azo atao raha misy mampijaly ianao.

Inona no Mahatsara ny Mianatra Fiteny Hafa?

Inona no mety ho zava-tsarotra rehefa mianatra an’ilay fiteny? Inona ny valisoa ho azonao?

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 1: Haiko ve ny Manaporofo fa Misy Andriamanitra?

Mino ve ianao fa tena misy Andriamanitra? Tianao ve raha tsy menatra na matahotahotra ianao, rehefa manazava an’izany? Ato misy torohevitra.

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 2: Tena Mitombina ve ny Fampianarana Momba ny Evolisiona?

Diniho ato ireo antony roa tokony handinihana raha marina na tsia ny fampianarana momba ny evolisiona.

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 3: Nisy Namorona Tokoa ve Izao Rehetra Izao?

Manohitra ny siansa ve ianao raha mino fa nisy namorona izao rehetra izao?

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 4: Ahoana no Hanazavako hoe Nisy Namorona Izao Rehetra Izao?

Tsy mila mahay siansa be ianao vao ho afaka hanazava ny antony mahatonga anao hino fa misy ny Mpamorona. Ampiasao ny fanazavana tsotra nefa mitombina tsara avy ao amin’ny Baiboly.

Fahaizana Ilaina

Ahoana no Ahaizako Mifehy ny Fihetseham-poko?

Mety hiady saina ianao fa miovaova be ny fihetseham-ponao. Azonao fantarina anefa hoe nahoana ilay izy no mitranga, ary ahoana no hifehezanao an’ilay izy.

Inona no Azoko Atao mba Tsy Hieritreretako Zavatra Mahakivy?

Hanampy anao ho falifaly ny soso-kevitra ato.

Inona no Ataoko fa Tsy Voafehiko ny Hatezerako?

Jereo ato ireo andinin-teny dimy hanampy anao ho tony, rehefa misy mampahatezitra anao.

Inona no Hataoko mba Tsy Hanahy Be Loatra Aho?

Resahina ato fa misy zavatra dimy azonao atao mba hahasoa anao ny fanahiana, fa tsy hisy vokany ratsy eo aminao.

Inona no Azoko Atao Rehefa Ilay Malahelo Be Iny Aho?

Mitaky fotoana vao mihena ny halahelo tsapantsika. Diniho ny soso-kevitra ato amin’ity lahatsoratra ity dia jereo hoe inona avy no afaka manampy anao.

Ahoana no Hiatrehako Olana Lehibe?

Mitantara ny fomba niatrehany olana ny tanora roa.

Inona no Hataoko mba Tsy ho Resin’ny Fakam-panahy?

Te handresy fakam-panahy ve ianao? Miresaka zavatra telo azonao atao ity lahatsoratra ity.

Ahoana no Handaminako ny Fotoanako?

Sarobidy ny fotoananao. Misy soso-kevitra dimy afaka manampy anao handamina fotoana ato.

Ahoana no Ataoko mba Tsy ho Reraka Be Loatra?

Inona no mahatonga ny ankizy ho reraka be loatra? Mety ho hoatr’izany koa ve ianao? Inona àry no azonao atao?

Inona no Hanampy Ahy Tsy Hangataka Andro?

Misy soso-kevitra hanampy anao tsy hangataka andro ato.

Ahoana no Hahaizako Hitsitsy Vola?

Efa nitranga taminao ve ny hoe nandehandeha tany an-tsena ianao mba hijerijery fotsiny, nefa avy eo nividy zavatra lafo be? Hanampy anao àry ity lahatsoratra ity.

Ahoana no Hataoko Rehefa Izaho no Diso?

Manao diso daholo ny olona. Misy anefa tsy maka lesona amin’ny fahadisoany.

Ahoana no Tokony Hataoko Rehefa Misy Manome Torohevitra Aho?

Mora tezitra na malahelo ny olona sasany raha vao tenenina kely fotsiny. Hoatr’izany koa ve ianao?

Nahoana Aho no Mila Manao ny Marina?

Tsy ny olona mifraody ve no mahazo tombony?

Mba Matotra Ihany ve Izaho Ity?

Tsy voatery ho azonao atao daholo izay azon’ny ankizy hafa atao. Nahoana?

Tsy Mora Kivy ve Aho?

Tsy maintsy misy foana ny olana. Tena tsara àry raha miezaka ny tsy ho mora kivy ianao, na kely na lehibe ny olana atrehinao.

Inona no Hanampy Ahy Hifantoka Tsara?

Rehefa inona avy no mety hahatonga anao tsy hifantoka ny fitaovana elektronika? Inona anefa no hanampy anao hifantoka tsara?

Inona no Mahatsara ny Mianatra Fiteny Hafa?

Inona no mety ho zava-tsarotra rehefa mianatra an’ilay fiteny? Inona ny valisoa ho azonao?

Inona no Azoko Atao fa Saro-kenatra Aho?

Aza avela hisakana anao tsy hahazo namana tsara sy hanao zavatra mahafinaritra ny hasarotan-kenatra.

Ahoana no Hataoko Raha Tsy Mitovy Amin’ny Ankizy Hafa Aho?

Inona no zava-dehibe kokoa aminao: Miezaka hitovy amin’ny hafa na dia ratsy fitondran-tena aza ry zareo? Sa miezaka hanana hazondamosina?

Tena Ilaina ve ny Mahalala Fomba?

Mbola ilaina ve ny mahalala fomba sa efa lany andro izany?

Fa Maninona àry no Tsy Mety Foana ny Zavatra Teneniko?

Mila mieritreritra tsara ianao vao miteny. Hanampy anao amin’izany ny torohevitra ato.

Maninona Aho no Tokony Hiala Tsiny?

Mieritreritra ve ianao indraindray hoe tsy ianao irery no diso? Nahoana anefa ianao no tokony hiala tsiny na izany aza? Hahita antony telo ianao ato.

Nahoana Aho no Tokony Hanampy Olona?

Roa, fara fahakeliny, ny soa ho azonao raha manampy olona ianao. Inona avy izany?

Ahoana no Hataoko Raha Misy Mifosa Aho?

Raha misy mifosa ianao, inona no azonao atao mba tsy hisy vokany be eo amin’ny fiainanao izany?

Ahoana Raha Manao Zavatra Mampalahelo Ahy ny Namako?

Tokony ho fantatrao fa tsy maintsy misy foana ny olana rehefa mifandray amin’olona. Inona àry no azonao atao rehefa miteny na manao zavatra mampalahelo anao ny namanao?

Inona no Ataoko fa Ampijalin’ny Ankizy Aho?

Ankizy maro no tsy afa-manoatra rehefa misy mampijaly. Hazavain’ity lahatsoratra ity hoe inona no azo atao raha misy mampijaly ianao.

Toetra

Mety ve ny Maka Tahaka Olona Amin’ny Tele? Fizarana 1: Ho An’ny Ankizivavy

Tanora maro no mieritreritra hoe manana ny maha izy azy, nefa ny olona hitany amin’ny tele sy gazetiboky fotsiny no alainy tahaka.

Mety ve ny Maka Tahaka Olona Amin’ny Tele? Fizarana 2: Ho An’ny Ankizilahy

Sao dia vao mainka ianao tsy hisy mpitia raha maka tahaka olona amin’ny filma sy tele?

Mba Matotra Ihany ve Izaho Ity?

Tsy voatery ho azonao atao daholo izay azon’ny ankizy hafa atao. Nahoana?

Nahoana Aho no Mila Manao ny Marina?

Tsy ny olona mifraody ve no mahazo tombony?

Tsy Mora Kivy ve Aho?

Tsy maintsy misy foana ny olana. Tena tsara àry raha miezaka ny tsy ho mora kivy ianao, na kely na lehibe ny olana atrehinao.

Ahoana no Tokony Hataoko Rehefa Misy Manome Torohevitra Aho?

Mora tezitra na malahelo ny olona sasany raha vao tenenina kely fotsiny. Hoatr’izany koa ve ianao?

Inona no Azoko Atao mba Hiasa Tsara ny Feon’ny Fieritreretako?

Hita amin’ny fomba fiasan’ny feon’ny fieritreretanao hoe olona hoatran’ny ahoana ianao ary inona no zava-dehibe aminao. Diniho àry hoe olona hoatran’ny ahoana ianao.

Mitady ny Tonga Lafatra ve Aho?

Tsy mitovy ny hoe miezaka manao izay tsara indrindra vitanao, sy ny hoe miezaka mafy hanao zavatra tonga lafatra izay tsy ho vitanao mihitsy.

Tena Ratsy ve Ilay hoe Be Mpitia ao Amin’ny Internet?

Misy olona mahavita manao zavatra mety hahafaty azy mihitsy mba ho be mpitia sy ho be mpanaraka ao amin’ny tambazotran-tserasera. Tena ilaina ve anefa izany?

Ahoana no Hialako Amin’ilay hoe Mody Hendry Fotsiny?

Dingana efatra hanampy anao hiala amin’io fomba fiaina io.

Olona Hoatran’ny Ahoana re no mba Hataoko Modely E?

Tsy dia hanana olana ianao raha manana olona atao modely. Vetivety dia ho tratranao ny tanjonao ka ho tafita ianao. Olona hoatran’ny ahoana anefa no hofidinao?

Nahoana Aho no Tokony Hanampy Olona?

Roa, fara fahakeliny, ny soa ho azonao raha manampy olona ianao. Inona avy izany?

Ahoana no Hataoko Rehefa Izaho no Diso?

Manao diso daholo ny olona. Misy anefa tsy maka lesona amin’ny fahadisoany.

Inona no Hataoko mba Tsy ho Resin’ny Fakam-panahy?

Te handresy fakam-panahy ve ianao? Miresaka zavatra telo azonao atao ity lahatsoratra ity.

Manao Ahoana ny Paoziko?

Fantaro hoe ahoana no hialana amin’ireo fandrika telo mpahazo ny tanora eo amin’ny resaka lamaody.

Mifantoka Be Loatra Amin’ny Bikako ve Aho?

Tsy tianao mihitsy ve ny bikanao? Inona no azonao atao mba tsy hiferinaina be?

Tokony Hanao Tatoazy ve Aho?

Inona no hanampy anao hahay hanapa-kevitra?

Fahazaran-dratsy

Tena Tsy Mety ve ny Miteny Ratsy?

Nahoana tokoa moa no hoe ratsy ny miteny ratsy nefa ilay izy aza be mpanao?

Nahoana Aho no Tsy Tokony Hijery Sary Vetaveta?

Inona no itovizan’ny hoe mijery sary vetaveta sy mifoka sigara?

Ahoana Raha Zatra Mijery Sary Vetaveta Aho?

Afaka manampy anao hahatakatra ny maha ratsy ny sary vetaveta ny Baiboly.

Inona no Hataoko mba Tsy ho Resin’ny Fakam-panahy?

Te handresy fakam-panahy ve ianao? Miresaka zavatra telo azonao atao ity lahatsoratra ity.

Mety ve Ilay hoe Manao Zavatra Be dia Be Indray Miaraka?

Vitantsika ve ilay hoe manao zavatra be dia be indray miaraka sady mifantoka tsara amin’izy rehetra?

Inona no Hanampy Ahy Tsy Hangataka Andro?

Misy soso-kevitra hanampy anao tsy hangataka andro ato.

Fotoana Malalaka

Tsy Mampaninona ve Izay Mozika Henoiko?

Tena misy heriny eo amin’ny olona ny mozika. Hanampy anao hahay hifidy ny mozika henoinao ity lahatsoratra ity.

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Lalao Video?

Misy vokany tsara izy ireny, nefa koa misy vokany ratsy. Inona avy izany?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Spaoro?

Diniho hoe inona ny spaoro ataonao, ahoana no anaovanao an’ilay izy, ary hoatran’ny ahoana ny fotoana laninao.

Ahoana no Handaminako ny Fotoanako?

Sarobidy ny fotoananao. Misy soso-kevitra dimy afaka manampy anao handamina fotoana ato.

Inona no Hevitra fa Tsy Mahita Hatao Aho?

Manampy ve ny fitaovana elektronika? Mety hanova zavatra ve ny toe-tsaina?

Tsy Mampaninona ve ny hoe Liana Amin’ny Zavatra Mifandray Amin’ny Herin’ny Maizina?

Betsaka no lasa liana amin’ny resaka fanandroana, vampira, mpamosavy, lolovokatra, sy ny hoatr’izany. Nahoana anefa izany no mampidi-doza?

Nahoana no Tsy Avelan’i Dada sy Neny Hifalifaly Aho?

Tokony hiera amin’i Dada sy Neny ve aho rehefa te hifalifaly sa tokony tonga dia handeha?

Firaisana

Inona no Azoko Atao Raha Misy Manadala Ahy?

Fantaro ny dikan’ny hoe fanadalana sy izay tokony hatao rehefa iharan’izany.

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 1: Inona ny Fitandremana Tokony Hatao?

Misy zavatra telo hanampy anao ato mba tsy hahatonga anao hisy hametaveta.

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 2: Ahoana Raha Efa Niharan’izany Aho?

Vakio ato izay nolazain’ireo efa nisy nametaveta. Nanamelo-tena izy ireo taloha, nefa efa tsy toy izany intsony.

Ahoana Raha Resaka Firaisana no Anontanian’ny Ankizy An’ahy?

Ahoana raha misy miteny hoe: ‘Ianao ve dia mbola virjiny foana?’ Hainao ve ny manazava ny hevitrao, sady mampiasa Baiboly?

Tena Firaisana ve ny Firaisana Amin’ny Vava?

Mbola virjiny ve ny olona iray, raha efa nanao firaisana tamin’ny vava?

Ratsy ve ny Firaisan’ny Samy Lehilahy na Samy Vehivavy?

Milaza ve ny Baiboly hoe mpanao ratsy ny lehilahy miray amin’ny lehilahy? Afaka ny hampifaly an’Andriamanitra ve ny Kristianina raha lehilahy tia lehilahy izy?

Manintona Ahy ny Ankizilahy toa Ahy. Lasa Lehilahy Tia Lehilahy ve Izany Aho?

Ratsy ve ny hoe lehilahy tia lehilahy na vehivavy tia vehivavy? Inona no tokony hataonao?

Inona no Hataoko Raha Misy Manery ahy Hanao Firaisana?

Jereo ato hoe inona avy no zavatra lazain’ny olona momba ny firaisana, nefa inona no tena marina. Hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara ity lahatsoratra ity.

Inona no Hataoko mba Tsy Hieritreretako Zavatra Vetaveta?

Inona no azonao atao raha mitady hieritreri-dratsy ianao?

Mety ve ny Mivoady hoe Hijanona ho Virjiny?

Hanampy anao tsy hanao firaisana alohan’ny fanambadiana ve ilay voady?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Hafatra Vetaveta?

Misy mampirisika anao handefa ny sarinao miboridana amin’ny alalan’ny telefaonina ve? Tsy mampaninona ve ny manao an’izany?

Nahoana Aho no Tsy Tokony Hijery Sary Vetaveta?

Inona no itovizan’ny hoe mijery sary vetaveta sy mifoka sigara?

Ahoana Raha Zatra Mijery Sary Vetaveta Aho?

Afaka manampy anao hahatakatra ny maha ratsy ny sary vetaveta ny Baiboly.

Inona no Hataoko mba Tsy ho Resin’ny Fakam-panahy?

Te handresy fakam-panahy ve ianao? Miresaka zavatra telo azonao atao ity lahatsoratra ity.

Mampiaraka

Efa Afaka Mampiaraka ve Aho?

Zavatra dimy hanampy anao hahalala raha efa afaka mampiaraka sy manambady ianao.

Tsy Mampaninona ve ny Manadaladala Olona?

Inona no atao hoe manadaladala olona? Nahoana no misy manao an’ilay izy? Inona no maharatsy an’ilay izy?

Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 1: Tia Anao Tokoa ve Izy?

Ato misy soso-kevitra hanampy anao hahafantatra raha tena tia anao ny olona iray na te ho namanao fotsiny.

Mpinamana Fotsiny sa Mpifankatia? Fizarana 2: Tena Tia Azy Tokoa ve Aho?

Ahoana no ahafantaranao raha ny ataonao no mety hahatonga an’ilay namanao hieritreritra hoe tia azy ianao? Ireto misy soso-kevitra.

Mety Amiko ve Izy?

Ahoana no hahafantaranao ny tena toetran’ilay olon-tianao?

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 1)

Tsy kilalao ny fanambadiana fa mandra-pahafaty. Raha tena misy mampisalasala anao àry amin’ilay olon-tianao, dia aza odian-tsy hita izany!

Tokony Hisaraka ve Izahay? (Fizarana 2)

Tsy moramora izany misaraka izany. Inona no tokony hataonao raha tsy maintsy misaraka amin’ny olon-tianao ianao? Inona no hanampy anao tsy halahelo be loatra?

Inona no Hataoko fa Nisaraka Izahay?

Ho hitanao ato hoe inona no azonao atao mba tsy halahelo be intsony.

Fahasalamana

Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 1)

Mitantara ny tanora efatra hoe inona no nanampy azy hiatrika ny aretiny sy ho falifaly foana.

Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 2)

Vakio ato ny tenin’ny tanora sasany marary mafy, nefa mbola manana fanantenana ihany.

Ahoana no Hiatrehako ny Aretiko? (Fizarana 3)

Mety hanampy anao hiatrika ny aretina mahazo anao ny tantaran’ireo tanora telo resahina ato.

Ahoana no Hiatrehako ny Fiovana eo Amin’ny Vatako?

Ho hitanao ato hoe inona avy ireo fiovana eo aminao sy ny fomba hiatrehanao azy ireny.

Ahoana no Ataoko mba Tsy ho Reraka Be Loatra?

Inona no mahatonga ny ankizy ho reraka be loatra? Mety ho hoatr’izany koa ve ianao? Inona àry no azonao atao?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Toaka?

Fantaro ato hoe inona no tokony hataonao raha tsy tianao ny hosazin’ny lalàna, na ho ratsy laza, na hisy hametaveta, na ho lasa andevozin’ny toaka, na ho faty.

Inona no Azoko Atao mba ho Ampy Torimaso Aho?

Misy torohevitra fito hanampy anao ho ampy torimaso ato.

Inona no Azoko Atao mba ho Tia Manao Fanatanjahan-tena Aho?

Ho salama kokoa ianao raha manao fanatanjahan-tena. Tsy izay ihany anefa ny soa horaisinao.

Ahoana no Hahaizako Mandanjalanja Amin’ny Resaka Sakafo?

Raha zatra mihinana sakafo tsy mahasalama ianao izao, dia ho hoatr’izany koa rehefa lehibe. Amin’izao àry ianao no mila miezaka hanana fahazarana tsara.

Inona no Azoko Atao fa Te Hihena Aho?

Te hihena ve ianao? Aza mifantoka be loatra amin’ny resaka sakafo, fa ny fomba fiainanao mihitsy ovana.

Fihetseham-po

Ahoana no Ahaizako Mifehy ny Fihetseham-poko?

Mety hiady saina ianao fa miovaova be ny fihetseham-ponao. Azonao fantarina anefa hoe nahoana ilay izy no mitranga, ary ahoana no hifehezanao an’ilay izy.

Inona no Azoko Atao mba Tsy Hieritreretako Zavatra Mahakivy?

Hanampy anao ho falifaly ny soso-kevitra ato.

Inona no Hataoko Raha Kivy Be Aho?

Ho hitanao ato ny soso-kevitra mety hanampy anao ho salama indray.

Inona no Hataoko mba Tsy Hanahy Be Loatra Aho?

Resahina ato fa misy zavatra dimy azonao atao mba hahasoa anao ny fanahiana, fa tsy hisy vokany ratsy eo aminao.

Inona no Ataoko fa Tsy Voafehiko ny Hatezerako?

Jereo ato ireo andinin-teny dimy hanampy anao ho tony, rehefa misy mampahatezitra anao.

Mitady ny Tonga Lafatra ve Aho?

Tsy mitovy ny hoe miezaka manao izay tsara indrindra vitanao, sy ny hoe miezaka mafy hanao zavatra tonga lafatra izay tsy ho vitanao mihitsy.

Tsy Mora Kivy ve Aho?

Tsy maintsy misy foana ny olana. Tena tsara àry raha miezaka ny tsy ho mora kivy ianao, na kely na lehibe ny olana atrehinao.

Inona no Azoko Atao Rehefa Ilay Malahelo Be Iny Aho?

Mitaky fotoana vao mihena ny halahelo tsapantsika. Diniho ny soso-kevitra ato amin’ity lahatsoratra ity dia jereo hoe inona avy no afaka manampy anao.

Ahoana no Hiatrehako Olana Lehibe?

Mitantara ny fomba niatrehany olana ny tanora roa.

Ahoana no Hataoko fa Izaho Te ho Faty?

Misy soso-kevitra efatra hanampy anao ho tia miaina indray ato.

Inona no Ataoko fa Ampijalin’ny Ankizy Aho?

Ankizy maro no tsy afa-manoatra rehefa misy mampijaly. Hazavain’ity lahatsoratra ity hoe inona no azo atao raha misy mampijaly ianao.

Ahoana Raha Misy Olona Ratsy Fanahy Amiko ao Amin’ny Internet?

Inona no tokony ho fantatrao, ary inona no azonao atao?

Misy Vokany eo Amiko ve ny Fampiasana Tambazotran-tserasera?

Mahatamana be ny tambazotran-tserasera. Misy soso-kevitra vitsivitsy hanampy anao hifehy an’izany ato.

Ahoana no Hiatrehako ny Fiovana eo Amin’ny Vatako?

Ho hitanao ato hoe inona avy ireo fiovana eo aminao sy ny fomba hiatrehanao azy ireny.

Fa Maninona Aho no Lasa Mampijaly Tena?

Betsaka ny tanora mampijaly tena. Ahoana no azonao ialana amin’izany raha manao izany koa ianao?

Ahoana no Ataoko mba Tsy ho Reraka Be Loatra?

Inona no mahatonga ny ankizy ho reraka be loatra? Mety ho hoatr’izany koa ve ianao? Inona àry no azonao atao?

Inona no Tokony ho Fantatro Momba ny Fametavetana? Fizarana 2: Ahoana Raha Efa Niharan’izany Aho?

Vakio ato izay nolazain’ireo efa nisy nametaveta. Nanamelo-tena izy ireo taloha, nefa efa tsy toy izany intsony.

Fifandraisana Amin’Andriamanitra

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 1: Haiko ve ny Manaporofo fa Misy Andriamanitra?

Mino ve ianao fa tena misy Andriamanitra? Tianao ve raha tsy menatra na matahotahotra ianao, rehefa manazava an’izany? Ato misy torohevitra.

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 2: Tena Mitombina ve ny Fampianarana Momba ny Evolisiona?

Diniho ato ireo antony roa tokony handinihana raha marina na tsia ny fampianarana momba ny evolisiona.

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 3: Nisy Namorona Tokoa ve Izao Rehetra Izao?

Manohitra ny siansa ve ianao raha mino fa nisy namorona izao rehetra izao?

Nisy ho Azy ve ny Fiainana sa Noforonina? Fizarana 4: Ahoana no Hanazavako hoe Nisy Namorona Izao Rehetra Izao?

Tsy mila mahay siansa be ianao vao ho afaka hanazava ny antony mahatonga anao hino fa misy ny Mpamorona. Ampiasao ny fanazavana tsotra nefa mitombina tsara avy ao amin’ny Baiboly.

Nahoana Aho no Tokony Hivavaka?

Tena zava-dehibe ve ny vavaka, sa natao mba hampitony ny saina fotsiny?

Fa Maninona Aho no Tokony Handeha Hivory?

Mivory indroa isan-kerinandro any amin’ny toerana antsoina hoe Efitrano Fanjakana ny Vavolombelon’i Jehovah. Inona avy no atao mandritra an’ireny fivoriana ireny? Ary inona ny soa horaisinao raha mankany ianao?

Ahoana no Hialako Amin’ilay hoe Mody Hendry Fotsiny?

Dingana efatra hanampy anao hiala amin’io fomba fiaina io.

Afaka Manampy Ahy ve ny Baiboly? Fizarana 1: Fantaro Izay Resahin’ny Baiboly

Ahoana no hataonao raha mahita vata tranainy be fametrahana harena sarobidy ianao? Tsy mba tianao hojerena ve ny ao anatiny? Hoatran’io vata io mihitsy ny Baiboly. Misy harena sarobidy be ao anatiny.

Afaka Manampy Ahy ve ny Baiboly? Fizarana 2: Ataovy Mahafinaritra ny Famakiana Baiboly

Misy soso-kevitra dimy ato hanampy anao hahazo sary an-tsaina an’izay vakinao ao amin’ny Soratra Masina.

Afaka Manampy Ahy ve ny Baiboly? Fizarana 3: Ataovy Izay Handraisana Soa Faran’izay Betsaka Rehefa Mamaky Baiboly

Soso-kevitra efatra afaka manampy anao handray soa faran’izay betsaka rehefa mamaky Baiboly.

Inona no Azoko Atao mba Hiasa Tsara ny Feon’ny Fieritreretako?

Hita amin’ny fomba fiasan’ny feon’ny fieritreretanao hoe olona hoatran’ny ahoana ianao ary inona no zava-dehibe aminao. Diniho àry hoe olona hoatran’ny ahoana ianao.

Tokony Hatao Batisa ve Aho? Inona no Dikan’ny hoe Batisa?

Raha mieritreritra ny hatao batisa ianao, dia tokony ho fantatrao aloha ny dikan’ny hoe atao batisa.

Tokony Hatao Batisa ve Aho? Inona no Tokony Hataoko Raha Te Hatao Batisa Aho?

Misy fanontaniana hanampy anao ato mba hahita hoe vonona ny hatao batisa ve ianao.

Tokony Hatao Batisa ve Aho? Inona no Manakana Ahy?

Matahotra ve ianao hoe hanokan-tena ho an’i Jehovah sy hatao batisa? Hanampy anao ity lahatsoratra ity.

Ahoana no Hataoko Rehefa Vita Batisa? Fizarana 1: Tohizo Izao Efa Ataonao Izao

Ataovy izay hahatonga anao hifandray kokoa amin’Andriamanitra rehefa vita batisa ianao. Tohizo foana ireto: Mianatra Baiboly, mivavaka, mitory, ary mivory.

Ahoana no Hataoko Rehefa Vita Batisa? Fizarana 2: Aza Mivadika Mihitsy

Jereo ato hoe inona no azonao atao mba hahatonga anao hahavita hitana ny voady nataonao tamin’i Jehovah, tamin’ianao nanokan-tena.

Lahatsoratra Tranainy

Lahatsoratra “Manontany ny Tanora” ao Amin’ny Mifohaza!

Azonao vakina ato ireo lahatsoratra “Manontany ny Tanora” navoaka teo anelanelan’ny 1982 sy 2012.

Ahoana Raha Tsy Mana-namana Aho?

Diniho ny zavatra telo hanampy anao hahazo namana sy hanampy anao tsy hahatsiaro ho manirery intsony.

Inona no Hataoko mba Tsy Halahelo Be Hoatr’izao Aho?

Fantaro izay tokony hatao rehefa malahelo ianao.

Efa Mahazo Mampiaraka ve Aho?

Diniho ireo fanontaniana efatra ahalalanao raha efa afaka mampiaraka ianao na tsia.

Efa Vonona Hanambady ve Aho?

Fantaro tsara aloha ny tenanao, alohan’ny hamaliana an’izany. Mandiniha tena amin’ny saina tsy miangatra.