Makà lesona amin’ny tantaran’i Jakoba sy Esao. Adikao ity fampiasana ity, vakio ilay tantara, ary alao sary an-tsaina.