Ianaro hoe ahoana no namalian’i Jehovah ny vavak’i Hezekia. Adikao ity kilalao ity, vakio ilay tantara, ary alao sary an-tsaina.