Hanampy anao ity fampiasana ity mba hieritreritra tsara rehefa misy mitaona anao hisotro.