Fantaro hoe nahoana no misy olona tia mampijaly kely ary ahoana no hiatrehana an’izany.