Ataovy Namanao i Jehovah: Hira

Natao hanohinana ny fon’ny ankizy ireto hira ireto.

Tiavo ny Olona Rehetra

Nahoana isika no tokony ho tia ny karazan’olona rehetra?

Hajao ny Zokiolona

Inona no azonao atao mba hanajana an’ireny zokiolona nanompo an’i Jehovah efa ela be ireny?

Ataovy Tsianjery ny Boky ao Amin’ny Baiboly (Fizarana 1)

Ianaro ny filaharan’ireo boky amin’ny Soratra Hebreo, manomboka amin’ny Genesisy ka hatramin’ny Isaia.

Ataovy Tsianjery ny Boky ao Amin’ny Baiboly (Fizarana 2)

Ianaro ny filaharan’ireo boky amin’ny Soratra Hebreo, manomboka amin’ny Jeremia ka hatramin’ny Malakia.

Mahaiza Mankasitraka

Inona no azonao atao mba hisaorana ny olona nanao zavatra ho anao?

Ataovy Tsianjery ny Boky ao Amin’ny Baiboly (Fizarana 3)

Ianaro ny filaharan’ireo boky ao amin’ny Baiboly, manomboka amin’ny Matio ka hatramin’ny Apokalypsy.

Ny Tantaran’i Jesosy

Inona no nataon’i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany, ary inona no hataony tsy ho ela?

Hivavaka ho An’iza Aho?

Fa maninona ianao no tokony hivavaka ho an’ny hafa?

Mahagaga ny Nanaovan’i Jehovah Ahy

Mahagaga ny nanaovan’i Jehovah anao satria afaka mahita, mihaino, mihomehy, sy milalao ianao.

Jehovah no Namako Tiako Indrindra

Ataovy namanao akaiky Andriamanitra!

Ataovy Namanao i Jehovah: Hira Famantarana

Inona no azonao atao raha te ho naman’Andriamanitra ianao?

Aza Kivy fa Tahafo i Noa

Hahavita hiaritra hoatran’i Noa ianao satria ampian’i Jehovah.

Be Herim-po i Estera

Afaka ny ho sahy hoatran’i Estera koa ianao.

Fantatrao ve Ireo Apostoly Roa Ambin’ny Folo?

Hainao ve hoe iza avy ireo apostoly 12? Andao hataontsika tsianjery ny anaran’izy ireo.

Nanetry Tena sy Vonona Hankatò i Maria

Ahoana no nampiasain’i Jehovah an’i Maria? Henoy ity hira tsara be ity, dia jereo hoe ahoana no azo anahafana ny toetra tsaran’i Maria.

Tena Namana i Rota

Inona no azonao atao mba ho lasa tena namana hoatran’i Rota ianao?

Modely ho An’ny Tanora i Davida

Mbola kely i Davida dia efa nifandray akaiky tamin’i Jehovah sy natoky azy.

Ry Sombin’ny Aiko

Fanomezana avy amin’i Jehovah ny ankizy. Mihirà hira momba ny paradisa ho an’azy.

Ilay Zandrikelinay Iray

Mpirahavavy miandry ny hahaterahan’ny zandrikeliny!

Jehovah, dia Izaho sy Neny

Jereo ato hoe ahoana no ampisehoan’i Chung-Hee fa mankasitraka ny asa mafy ataon’ny mamany izy.