Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 18

Inona no Hanampy Anao Hanatona An’Andriamanitra?

“Ry Mpihaino vavaka ô, ianao no hohatonin’ny karazan’olona rehetra.”

Salamo 65:2

“Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao manontolo, fa aza miantehitra amin’ny fahaizanao. Eritrereto izy amin’izay rehetra ataonao, dia hataony mandeha tsara ny fiainanao.”

Ohabolana 3:5, 6

“Raha te hahazo fiainana mandrakizay izy ireo, dia mila mianatra mba hahafantatra anao, ilay hany tena Andriamanitra, sy Jesosy Kristy, ilay nirahinao.”

Jaona 17:3

“Raha ny marina ..., dia tsy lavitra antsika tsirairay [Andriamanitra].”

Asan’ny Apostoly 17:27

“Izao foana no angatahiko amin’ny vavaka: Mba hitombo foana ny fitiavanareo, sady hahafantatra tsara sy tena hahatakatra ny sitrapon’Andriamanitra ianareo.”

Filipianina 1:9

“Raha misy aminareo tsy ampy fahendrena, dia aoka izy hangataka an’izany foana amin’Andriamanitra, satria malala-tanana amin’ny olona rehetra Andriamanitra sady tsy manome tsiny. Dia homena azy izany.”

Jakoba 1:5

“Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo, ry mpanota, ary diovy ny fonareo, ry mpisalasala.”

Jakoba 4:8

“Izao no atao hoe tia an’Andriamanitra: Mankatò ny didiny. Ary tsy mavesatra ny didiny.”

1 Jaona 5:3