Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 7

Inona no Lazain’ny Baiboly fa Hitranga Amin’ny Androntsika?

“Hisy firenena hiady amin’ny firenena, ary hisy fanjakana hiady amin’ny fanjakana. ... Izany rehetra izany no fiandohan’ny fahoriana.”

Matio 24:7, 8

“Hisy mpaminany sandoka be dia be koa hipoitra ka hamitaka olona maro. Ary hihalefy ny fitiavan’ny olona maro satria hihabetsaka ny mpandika lalàna.”

Matio 24:11, 12

“Aza matahotra rehefa maheno ady ianareo sy rehefa misy milaza aminareo hoe misy ady any an-toeran-kafa. Tsy maintsy hitranga izany, nefa mbola tsy ho tonga ny farany.”

Marka 13:7

“Hisy horohoron-tany lehibe, ary hisy mosary sy areti-mandringana any amin’ny toerana samihafa. Hisy zavatra mampahatahotra ho hitan’ny olona, ary hisy famantarana lehibe avy any an-danitra.”

Lioka 21:11

“Amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora atrehina. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, hieboebo, hanambony tena, ho mpanevateva, tsy hankatò ray aman-dreny, tsy hahay hankasitraka, ho mora mivadika, tsy ho tia ny mpianakaviny, tsy ho azo ifanarahana, ho mpanendrikendrika, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho mpamadika, ho mafy loha, hirehareha, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra, hoatran’ny hoe mpivavaka be ny fahitana azy nefa tsy misy heriny eo amin’ny fiainany ny maha mpivavaka azy.”

2 Timoty 3:1-5