Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

FANONTANIANA 10

Inona no Lazain’ny Baiboly Momba ny Hoavy?

“Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”

Salamo 37:29

“Ny tany ... maharitra mandrakizay.”

Mpitoriteny 1:4

“Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary hofafan’i Jehovah Tompo Fara Tampony ny ranomaso amin’ny tarehy rehetra.”

Isaia 25:8

“Amin’izany fotoana izany, dia hatao lasa mahita ny mason’ny jamba, ary hatao mandre ny sofin’ny marenina. Amin’izany fotoana izany koa, dia hitsambikina hoatran’ny serfa ny malemy tongotra, ary hihoby ny lelan’ny moana. Fa hisy rano hiboiboika any an-tany efitra, ary hisy rano mikoriana any amin’ny lemaka karakaina.”

Isaia 35:5, 6

“Hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ary tsy hisy intsony ny fahafatesana, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”

Apokalypsy 21:4

“Hanao trano ny olona ka hipetraka ao, ary hamboly voaloboka ka hihinana ny vokatra amin’izany. Tsy hanao trano hipetrahan’olon-kafa izy, na hamboly zavatra hohanin’olon-kafa. Fa hitovy amin’ny halavan’ny androm-piainan’ny hazo ny androm-piainan’ny vahoakako, ary hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny olom-boafidiko.”

Isaia 65:21, 22