Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Sasin-teny

Tenin’Andriamanitra ny Baiboly Masina, ary nosoratana ho antsika rehetra. Mila mianatra azy io isika mba hahafantarantsika an’Ilay nampanoratra azy. (Jaona 17:3; 2 Timoty 3:16) Resahin’i Jehovah Andriamanitra ao ny fikasany momba ny olombelona sy ny tany.—Genesisy 3:15; Apokalypsy 21:3, 4.

Miavaka amin’ny boky hafa ny Baiboly satria misy vokany be amin’ny fiainan’ny olona. Manampy antsika hanahaka ny toetran’i Jehovah izy io, ohatra hoe ho be fitiavana, hamindra fo, ary hangoraka. Manome fanantenana koa izy io, ka manampy ny olona hiaritra fahoriana faran’izay mafy. Mbola ampahafantariny foana izay zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra eto amin’ity tontolo ity.—Salamo 119:105; Hebreo 4:12; 1 Jaona 2:15-17.

Nosoratana tamin’ny teny hebreo sy aramianina ary grika ny Baiboly, tamin’ny voalohany. Voadika amin’ny fiteny 3000 mahery izy io izao, na izy manontolo izany na ny ampahany aminy. Io no boky miely indrindra sy voadika amin’ny fiteny betsaka indrindra hatramin’izay. Tsy mahagaga izany satria milaza ny faminanian’ny Baiboly hoe: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay Fanjakana ity [ilay hafatra tena resahin’ny Baiboly], ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.”—Matio 24:14.

Niezaka be izahay mba hanaja ny hafatra ao amin’ny Baiboly rehefa nanao an’ity fanavaozana ity. Tsapanay mantsy fa tena zava-dehibe izany hafatra izany, ary andraikitra be ny mampita azy io amin’ny fomba marina tsara. Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny anglisy no niaingana rehefa nanao an’ity fanavaozana ity. Efa 60 taona mahery izay no navoaka voalohany Ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny anglisy, ary nohavaozina imbetsaka izy io. Efa tena tsara ireny fandikan-teny ireny. Niova be anefa ny teny anglisy tato anatin’ny 50 taona. Nanapa-kevitra àry ny Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao fa hohavaozina manontolo ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny anglisy. Ny tanjona dia ny hamoaka Baiboly marina tsara, nefa koa mazava sy mora vakina. Miresaka ny zavatra sasany nohatsaraina ato amin’ity fandikan-teny ity ny Fanazavana Fanampiny, ao amin’ireto lahatsoratra ireto: “Toro Lalana Arahina Rehefa Mandika Baiboly”, “Ny Mampiavaka An’ity Fandikan-teny Ity”, “Ahoana no Nahatongavan’ny Baiboly Hatratỳ Amintsika?

Te hahazo Baiboly marina tsara sy mora azo ireo tia an’i Jehovah Andriamanitra sy manompo azy. (1 Timoty 2:4) Izany no namoahana an’ilay fandikan-teny nohavaozina amin’ny teny anglisy. Ezahina adika amin’ny fiteny betsaka araka izay azo atao izy io. Mivavaka izahay sady manantena fa hahasoa anao ity fandikan-teny ity, ka “tena hahita” an’Andriamanitra ianao rehefa miezaka ‘mitady azy.’—Asan’ny Apostoly 17:27.

Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao

Aogositra 2013

Tamin’ny 2008 no navoaka ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny malagasy. Hita ato amin’ity fandikan-teny nohavaozina ity daholo izay zavatra mampiavaka ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny anglisy nohavaozina tamin’ny 2013.