Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

B12-B

Ny Herinandro Farany Niainan’iJesosy Teto An-tany (Fizarana 2)

Jerosalema sy ny faritra manodidina

 1. Tempoly

 2.   Zaridainan’i Getsemane (?)

 3.    Lapan’ny Governora

 4.   Tranon’i Kaiafa (?)

 5.   Lapa Fivahinian’i Heroda Antipasy (?)

 6. Dobon’i Betizata

 7. Dobon’i Siloama

 8.   Trano Nisy ny Fitsarana Avo Jiosy (?)

 9.   Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Hijery ny daty:  12 Nisana |  13 Nisana |  14 Nisana |  15 Nisana |  16 Nisana

 12 Nisana

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

 • Nitokana niaraka tamin’ny mpianany

 • Nitady tetika hamadihana azy i Jodasy

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 13 Nisana

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

 • Nanomana ny Paska i Petera sy Jaona

 • Tonga i Jesosy sy ny apostoly hafa ny takariva

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 14 Nisana

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 • Nihinana ny Paska niaraka tamin’ny apostoly

 • Nanasa ny tongotry ny apostoly

 • Nandroaka an’i Jodasy

 • Nanomboka ny Sakafo Harivan’ny Tompo izy

 • Nosamborina tao amin’ny zaridainan’i Getsemane ( 2)

 • Nandositra ny apostoly

 • Notsarain’ny Fitsarana Avo, tao an-tranon’i Kaiafa ( 4)

 • Nanda an’i Jesosy i Petera

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

 • Teo anatrehan’ny Fitsarana Avo indray ( 8)

 • Nentina tany amin’i Pilato ( 3), avy eo tany amin’i Heroda ( 5), ary tany amin’i Pilato indray ( 3)

 • Voaheloka ho faty, ary novonoina tao Golgota ( 9)

 • Maty tamin’ny telo tolakandro tany ho any

 • Nesorina ny fatiny ary nalevina

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 15 Nisana (Sabata)

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

 • Nanaiky hanisy mpiambina teo amin’ny fasan’i Jesosy i Pilato

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 16 Nisana

FILENTEHAN’NY MASOANDRO

 • Nividy zava-manitra fanampiny fampiasa rehefa mandevina

FIPOSAHAN’NY MASOANDRO

 • Natsangana tamin’ny maty

 • Niseho tamin’ny mpianany

FILENTEHAN’NY MASOANDRO