Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

B14-B

Ny Vola sy ny Lanjany

Ny Vola sy ny Lanjany ao Amin’ny Soratra Hebreo

Gera (1⁄20 sekely)

0,57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5,7 g

2 beka = 1 sekely

Pima

7,8 g

1 pima = 2⁄3 sekely

Vato mizana sekely

Sekely

11,4 g

50 sekely = 1 mina

Mina

570 g

60 mina = 1 talenta

Talenta

34,2 kg

Darìka (persianina, volamena)

8,4 g

Ezra 8:27

Ny Vola sy ny Lanjany ao Amin’ny Soratra Grika Kristianina

Leptona (jiosy, varahina na halimo)

1⁄2 kadràna

Lioka 21:2

Kadràna (romanina, varahina na halimo)

2 leptona

Matio 5:26

Asariona (romanina sy ny faritaniny, varahina na halimo)

4 kadràna

Matio 10:29

Denaria (romanina, volafotsy)

64 kadràna

3,85 g

Matio 20:10

= Karama 1 Andro (12 ora)

Drakma (grika, volafotsy)

3,4 g

Lioka 15:8

= Karama 1 Andro (12 ora)

Didrakma (grika, volafotsy)

2 drakma

6,8 g

Matio 17:24

= Karama 2 Andro

Tetradrakma tany Antiokia

Tetradrakma tany Tyro (Sekely volafotsy tany Tyro)

Tetradrakma (grika, volafotsy; nantsoina koa hoe statera volafotsy)

4 drakma

13,6 g

Matio 17:27

= Karama 4 Andro

Mina

100 drakma

340 g

Lioka 19:13

= karama 100 andro eo ho eo

Talenta

60 mina

20,4 kg

Matio 18:24

Apokalypsy 16:21

= karama 20 taona eo ho eo

Livatra (romanina)

327 g

Jaona 12:3

‘Menaka manitra nilanja iray livatra, narda tena izy’