Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

A7-H

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany—Fanompoana Farany Nataon’i Jesosy Tany Jerosalema (Fizarana 1)

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

8 Nisana taona 33

Betania

Tonga enina andro talohan’ny Paska i Jesosy

     

11:55– 12:1

9 Nisana

Betania

Nohosoran’i Maria menaka ny lohan’i Jesosy sy ny tongony

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betifaga-Jerosalema

Niditra tamim-boninahitra tao Jerosalema, nitaingina ampondra

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Nisana

Betania-Jerosalema

Nanozona an’ilay aviavy; nanadio indray ny tempoly

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerosalema

Nitady hamono azy ny lehiben’ny mpisorona sy mpanora-dalàna

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Niteny i Jehovah; nilaza i Jesosy hoe ho faty izy; tsy nino ny Jiosy ka nanatanteraka ny faminanian’i Isaia

     

12:20-50

11 Nisana

Betania-Jerosalema

Fianarana avy amin’ilay aviavy nalazo

21:19-22

11:20-25

   

Jerosalema, tempoly

Avy amin’iza ny fahefan’i Jesosy?; fanoharana: Zanaka mirahalahy

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Fanoharana: Mpamboly namono olona, fanasambe amin’ny fampakaram-bady

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Namaly fanontaniana: Hetra ho an’i Kaisara, fitsanganan’ny maty, ny didy lehibe indrindra

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Nanontany raha zanak’i Davida i Kristy

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Hahita loza ny mpanora-dalàna sy Fariseo

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Nandinika mpitondratena nandrotsaka fanomezana

 

12:41-44

21:1-4

 

Tendrombohitra Oliva

Nilaza ny famantarana ny fanatrehany

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Fanoharana: Virjiny folo, talenta, ondry sy osy

25:1-46

     

12 Nisana

Jerosalema

Niray tetika hamono azy ny mpitondra fivavahana jiosy

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Nitady tetika hamadihana azy i Jodasy

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Nisana (Alakamisy tolakandro)

Jerosalema sy ny manodidina

Nanomana ny Paska farany

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Nisana

Jerosalema

Nihinana ny Paska niaraka tamin’ny apostoly

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Nanasa ny tongotry ny apostoly

     

13:1-20