Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

A7-E

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany—Fanompoana Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 2)

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

Taona 31 na 32

Faritr’i Kapernaomy

Nanao fanoharana momba ilay Fanjakana i Jesosy

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Ranomasin’i Galilia

Nampitony rivo-mahery avy teny ambony sambokely

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Faritr’i Gadara

Nandefa demonia tao amin’ny kisoa

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Angamba tany Kapernaomy

Nanasitrana vehivavy nandeha ra; nanangana ny zanakavavin’i Jairo

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaomy (?)

Nanasitrana jamba sy moana

9:27-34

     

Nazareta

Tsy nandray tsara azy indray ny olona tao an-tanànany

13:54-58

6:1-5

   

Galilia

Nitory fanintelony tany Galilia; naniraka ny apostoly mba hampandrosoana ny asa

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiasy

Notapahina ny lohan’i Jaona Mpanao Batisa; very hevitra i Heroda noho ny amin’i Jesosy

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Taloha kelin’ny Paska taona 32 (Jn 6:4)

Kapernaomy (?); avaratratsinanan’ny Ranomasin’i Galilia

Avy nitory ny apostoly; nanome sakafo olona 5000 mahery i Jesosy

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Avaratratsinanan’ny Ranomasin’i Galilia; Genesareta

Saika hataon’ny olona mpanjaka i Jesosy; nandeha teny ambony ranomasina; nanasitrana

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaomy

Ilay “mofon’aina”; betsaka no tafintohina ka tsy nanaraka azy intsony

     

6:22-71

Taorian’ny Paska taona 32

Angamba tany Kapernaomy

Nanameloka ny fomban-drazana

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolisy

Nanasitrana ny zanakavavin’ny vehivavy syrianina-fenisianina; nanome sakafo olona 4000 mahery

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadana

Tsy misy famantarana afa-tsy ny famantarana ny amin’i Jona

15:39–16:4

8:10-12