Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

B5

Ny Tranolay Masina sy ny Mpisoronabe

Ny tranolay masina sy ny zavatra tao

 1. 1 Vata (Ek 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Ridao (Ek 26:31-33)

 3. 3 Andry Fihantonan’ny Ridao (Ek 26:31, 32)

 4. 4 Masina (Ek 26:33)

 5. 5 Masina Indrindra (Ek 26:33)

 6. 6 Lamba Fanakonana (Ek 26:36)

 7. 7 Andry Fihantonan’ny Lamba Fanakonana (Ek 26:37)

 8. 8 Faladia Varahina (Ek 26:37)

 9. 9 Alitara Fandoroana Emboka Manitra (Ek 30:1-6)

 10. 10 Latabatry ny Mofo Aseho (Ek 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Fitoeran-jiro (Ek 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Lamba Vita Amin’ny Kofehy Rongony (Ek 26:1-6)

 13. 13 Lamba Vita Amin’ny Volon’osy (Ek 26:7-13)

 14. 14 Rakotra Vita Amin’ny Hoditr’ondrilahy (Ek 26:14)

 15. 15 Rakotra Vita Amin’ny Hoditra Faoky (Ek 26:14)

 16. 16 Rafitra Hazo (Ek 26:15-18, 29)

 17. 17 Faladia Volafotsy Itsatohan’ny Rafitra Hazo (Ek 26:19-21)

 18. 18 Barany (Ek 26:26-29)

 19. 19 Faladia Volafotsy (Ek 26:32)

 20. 20 Kovetabe Varahina (Ek 30:18-21)

 21. 21 Alitara Fanaovana Fanatitra Dorana (Ek 27:1-8)

 22. 22 Tokotany (Ek 27:17, 18)

 23. 23 Fidirana (Ek 27:16)

 24. 24 Fefy Lamba Vita Amin’ny Kofehy Rongony (Ek 27:9-15)

Mpisoronabe

Hazavain’ny Eksodosy 28 hoe hoatran’ny ahoana ny akanjon’ny mpisoronabe teo amin’ny Israely