Liproverbia 21:1-31

  • Jehova ki yena yaetelela pilu ya mulena (1)

  • Katulo yelukile ki ya butokwa kufita sitabelo (3)

  • Kusebeza ka taata kutahisa kukondisa (5)

  • Yasateelezi ku mubotana ni yena haana kuutwiwa (13)

  • Hakuna butali mwa kulwanisa Jehova (30)

21  Pilu ya mulena iswana sina linukana za mezi mwa lizoho la Jehova.+ Uilibisa kwalata kaufela.+   Linzila kaufela za mutu libonahala kuba zelukile ku yena,+Kono Jehova ki yena yatatuba lipilu.*+   Kueza sesilukile ni sesiswanelaKi nto yetabisa hahulu Jehova kufita sitabelo.+   Meeto aaikuhumusa ni pilu yeipahamisa—Yona lambi yezamaisa babamaswe, ki sibi.+   Milelo ya babasebeza ka taata itahisa kuli zabona likonde,+Kono batu kaufela babaeza lika ka kayeye bakaba babotana.+   Kufumana maluwo ka lilimi lelibulela buhataKuswana inge mbundu yefela, ili lilaba leliisa kwa lifu.*+   Mifilifili ya babamaswe ika batanyela,+Kakuli bahana kueza lika ka kuya ka katulo yelukile.   Nzila ya mutu yanani mulatu ikopami,Kono misebezi ya mutu yakenile ilukile.+   Ki hande kupila mwa kona ya situwaKufita kupila mwa ndu iliñwi ni musali wa likomano.*+ 10  Mutu yamaswe ulakaza zemaswe;+Hashemubi mwanahabo yena.+ 11  Musheununi hafiwa koto, babasina zibo bakatalifa hahulu,Mi yabutali hafiwa kutwisiso, ufumana zibo.*+ 12  Mulimu, yena yalukile, utalima ndu ya mutu yamaswe;Utulula babamaswe kuli bayunde.+ 13  Mutu kaufela yatiba zebe yahae kuli asike autwa mubotana yaitilelelaNi yena ukabiza kono haana kualabiwa.+ 14  Mpo yefelwa kwa mukunda ikuyula buhali,+Mi kweta yepatilwe,* ikuyula mabifi amatuna. 15  Yalukile wataba haeza lika ka kuya ka katulo yelukile,+Kono ki taba yemaswe ku babaeza zemaswe. 16  Mutu yakeluha mwa nzila ya kutwisisoUkapumula mwahalaa batu babasina maata, babashwile.+ 17  Yalata mikiti* ukaba mubotana;+Yalata waine ni oli haana kufuma. 18  Yamaswe ki tiululo ya mutu yalukile,Mi yasasepahali ukangiwa mwa sibaka sa babalukile.+ 19  Ki hande kupila mwa lihalaupaKufita kupila ni musali wa likomano,* yanyema kapili.+ 20  Maluwo abutokwa ni oli lifumanwa mwa ndu ya bababutali,+Kono sitoto sikasinya-sinya* zesiluwile.+ 21  Mutu kaufela yatundamena kupila ka kuluka ni ka lilato lelisa feliUkafumana bupilo, kuluka, ni kanya.+ 22  Mutu yabutali wakona kupahama* muleneñi wa babamaataNi kukusufaza maata ebasepile.+ 23  Yatokomela mulomo wahae ni lulimi lwahaeUisileleza kwa butata.+ 24  Ukabiza mutu yaikuhumusa, yaipahamisaKuli ki yaeza lika ka kuikankabeka, ili yasina tokomelo.+ 25  Salakaza yabuzwa sika mubulaya,Kakuli mazoho ahae ahana kusebeza.+ 26  Nako kaufela ulakaza lika ka mukwañuli,Kono yalukile wafana, hatimani.+ 27  Sitabelo sa babamaswe sanyenyisa.+ Sinyenyisa hahulu hasifiwa ka mulelo omaswe!* 28  Paki yabulela litaba za buhata ukashwa,+Kono mutu yateeleza ukafa bupaki bobuka konda.* 29  Mutu yamaswe habonisi maswabi hafosize,+Kono nzila ya mutu yalukile ki yona yenamile.*+ 30  Hakuna butali, kamba temuho, kamba kelezo yekona kulwanisa Jehova.+ 31  Pizi ilukiselizwe lizazi la ndwa,+Kono Jehova ki yena yapilisa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milelo.”
Kamba mwendi, “ku bababata lifu.”
Kamba “wa litongoko.”
Kamba “waziba za kueza.”
Linzwi ka linzwi, “kweta ye mwa sifuba.”
Kamba “minyaka.”
Kamba “wa litongoko.”
Linzwi ka linzwi, “sikamiza.”
Kamba “kukoma.”
Kamba “inze banani mizamao yeswabisa!”
Linzwi ka linzwi, “ukabulela kuya kuile.”
Kamba “Kono mutu yalukile ki yena yanamisa nzila yahae.”