Liproverbia 15:1-33

  • Kalabo yebunolo ifelisa mabifi (1)

  • Meeto a Jehova abona kai ni kai (3)

  • Tapelo ya babalukile itabisa Mulimu (8)

  • Milelo haikondi hakusina kulelisana (22)

  • Munahanisise musika alaba kale (28)

15  Kalabo yebunolo* ifelisa mabifi,+Kono manzwi autwisa butuku atahisa buhali.+   Lilimi la bababutali liitusisa hande zibo,+Kono mulomo wa litoto ubulela litaba za bukuba.   Meeto a Jehova abona kai ni kai,Kutalima babamaswe ni babande.+   Lulimi lolukuzize* ki kota ya bupilo,+Kono lipulelo zekopami zazwafisa.*   Sikuba sishwaula kalimelo ya ndataa sona,+Kono mutu yanani butali wautwa haasikululwa.*+   Mwa ndu ya mutu yalukile kunani bufumu bobuñata,Kono sakutula* yamaswe simukenya mwa butata.+   Milomo ya bababutali ihasanya zibo,+Kono pilu ya sitoto haiezi cwalo.+   Sitabelo sa babamaswe sanyenyisa ku Jehova,+Kono tapelo ya babalukile yamunyakalalisa.+   Jehova unyenya nzila ya mutu yamaswe,+Kono ulata mutu yatundamena kuluka.+ 10  Kalimelo ibonahala bumaswe* ku mutu yakeluha mwa nzila,+ Kono mutu yatoya nyazo ukashwa.+ 11  Libita* ni sibaka sa sinyeho* li fa nalela ku Jehova.+ Lipilu za batu ni zona licwalo, mane ni kufita!+ 12  Musheununi halati mutu yamusikulula.*+ Haana kubuza bababutali.+ 13  Pilu yetabile itahisa tabo mwa pata,Kono pilu ye mwa maswabi ilembwalisa moya.+ 14  Pilu yenani kutwisiso ibata zibo,+Kono mulomo wa litoto uifepa ka* bukuba.+ 15  Mazazi kaufela a mutu yanyandile amaswe,+Kono mutu yanani pilu yetabile* u mwa mukiti ka nako kaufela.+ 16  Ki hande kuba ni lika zenyinyani mutu inzaa saba Jehova+Kufita kuba ni sifumu sesiñata mutu inzaa nani lipilaelo.*+ 17  Ki hande kuca muloho inze kunani lilato+Kufita kuca nama ya poho yenunisizwe* inze kunani sitoyo.+ 18  Mutu wa kacimacima utahisa lifapahano,+Kono yasahalifi kapili ufelisa likomano.+ 19  Nzila ya mutu yabuzwa iswana sina lukwakwa lwa mikakani,+Kono nzila ya babalukile iswana sina mukwakwa onamile.+ 20  Mwana yabutali utabisa ndatahe,+Kono sitoto ushwaula mahe.+ 21  Bukuba bwatabisa ku mutu yasina ngana,*+Kono mutu yanani temuho uzamaya mwa nzila yelukile.+ 22  Milelo haikondangi hakusina kulelisana,*Kono lika zakonda hakunani baelezi babañata.+ 23  Mutu watabanga hafile kalabo yelukile,*+Mi linzwi lelibulelwa ka nako yelukile—ki lelinde luli!+ 24  Ku yanani kutwisiso, nzila ya bupilo yakambama,+Kumukauhanya kwa Libita* leli kwatasi.+ 25  Jehova ukawisa ndu ya babaipahamisa,+Kono ukabukeleza mululwani wa mbelwa.+ 26  Jehova unyenya milelo ya mutu yamaswe,+Kono lipulelo zende ki zekenile ku Yena.+ 27  Mutu yafumana pulofiti ka kusasepahala utahiseza ba ndu yahae butata,*+Kono yatoile likweta ukazwelapili kupila.+ 28  Pilu ya mutu yalukile yanahanisisanga isika alaba kale,*+Kono mulomo wa babamaswe ubulela litaba zemaswe. 29  Jehova u kwahule ni babamaswe,Kono uutwa litapelo za babalukile.+ 30  Meeto abenya anyakalalisa* pilu;Piho yende itiisa masapo.*+ 31  Yautwa kalimelo yepilisaUina mwahalaa bababutali.+ 32  Yahana kalimelo unyenya bupilo* bwahae,+Kono yautwa kalimelo ukaipumanela kutwisiso.*+ 33  Kusaba Jehova kuluta mutu kuba ni butali,+Mi buikokobezo buisa kwa kukutekiwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yemusa.”
Kamba “Lulimi lolufolisa.”
Linzwi ka linzwi, “lilembwalisa moya.”
Kamba “haafiwa nyazo.”
Kamba “tuwelo ya.”
Kamba “taata.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “ni Abadoni.”
Kamba “yamufa nyazo.”
Kamba “undongwama.”
Kamba “yende.”
Kamba “inzaa lyangani.”
Linzwi ka linzwi, “yefelwa lico mwa sicelo.”
Linzwi ka linzwi, “yasina pilu.”
Kamba “kuambolisana kwa mukunda.”
Linzwi ka linzwi, “kalabo yezwa mwa mulomo wahae.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “maswabi.”
Kamba “yanahananga hande mwakualabela; yanahananga isika bulela kale.”
Linzwi ka linzwi, “inunisa masapo.”
Kamba “Sifateho sesimenya sinyakalalisa.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “pilu.”