Liproverbia 22:1-29

  • Libizo lelinde lifita bufumu bobuñata (1)

  • Tuto yefiwa kwa bwanana ikatusa mwa bupilo kaufela (6)

  • Yabuzwa usaba tau ye fande (13)

  • Kalimelo ifelisa bukuba (15)

  • Mubeleki wa sikwala ukasebeleza malena (29)

22  Sesiswanela ki kuketa libizo lelinde* kufita bufumu bobuñata;+ Kufiwa likute* ki kokunde kufita silivera ni gauda.   Bafumi ni babotana baswana ka nzila ye:* Bubeli bwabona babupilwe ki Jehova.+   Yabutali ubona kozi mi waipata,Kono babasina zibo bazwelapili cwalo mi hasamulaho bautwa butuku.*   Mupuzo wa buikokobezo ni kusaba JehovaKi bufumu ni kanya ni bupilo.+   Miutwa ni tutwa li mwa nzila ya mutu yasasepahali,Kono mutu kaufela yatokomela bupilo* bwahae u kwahule hahulu ni zona.+   Luta mwana* nzila yaswanela kuzamaya ku yona;+Nihaka supala haana kukeluha ku yona.+   Mufumi ubusa babotana,Mi yakalima ki mutangaa mutu yamukalimile.+   Mutu kaufela yacala kusaluka ukakutula ziyezi,+Mi tupa ya buhali bwahae ikalobeha.+   Mutu yafana* ukafuyaulwa,Kakuli uikabela lico zahae ni babotana.+ 10  Leleka mutu wa kashwau,Mi lifapahano likafela;Likomano* ni matapa likafela. 11  Yalata kuba ni pilu yekenile, ili wa lipulelo zemusaUkaba mulikanaa mulena.+ 12  Meeto a Jehova abukeleza zibo,Kono ufilikanya manzwi a babasa sepahali.+ 13  Yabuzwa uli: “Kunani tau fande! Nikabulaelwa fahalaa patelo!”+ 14  Mulomo wa basali ba mizamao yemaswe* ki mukoti otungile.+ Yanyaziwa ki Jehova ukawela mwateñi. 15  Bukuba butomile mibisi mwa pilu ya mwana,*+Kono tupa ya kalimelo ika buzwisa ku yena.+ 16  Yabukula mubotana kuli aekeze kwa bufumu bwahae+Ni yafa bafumi limpoUkakenelwa ki bubotana. 17  Sikeka zebe yahao, uutwe manzwi a bababutali,+Kuli uise pilu yahao kwa zibo yaka,+ 18  Kakuli kwatabisa kuabuluka mwa pilu yahao,+Ilikuli kaufelaa ona abe fa milomo yahao nako kaufela.+ 19  Nikufa zibo kacenu,Kuli usepe Jehova. 20  Kikuli hanisika kuñolela kale,Kukufa kelezo ni zibo, 21  Kukuluta manzwi a niti ni asepahala,Ilikuli ukone kukutisa piho yenepahezi ku yakulumile? 22  Usike wauzweza mubotana kabakala kuli ki mubotana,+Mi usike wanyandisa mutu yashebile mwa munyako wa muleneñi,+ 23  Kakuli Jehova uka bazekela taba yabona+Mi ukafelisa bupilo* bwa baba babukula. 24  Usike watwaelana ni mutu wa kacimacimaKamba kuswalisana ni mutu wa mabifi, 25  Kuli usike waituta linzila zahaeNi kuikenya mwa lilaba.+ 26  Usike waina mwahalaa babaswalana mwa mazoho kueza buitamo,Babasepisa kulifa likoloti za babañwi.+ 27  Haiba utokwile sa kulifa,Ukaamuhiwa mumbeta wahao foulobalanga! 28  Usike wasutisa sisupo sa mululwani sakaleSene siezizwe ki bo kuku wahao.+ 29  Kana seulemuhile mutu wa sikwala haeza musebezi wahae? Mutu yo ukayema fapilaa malena;+Haana kuyema fapilaa batu-tu feela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Kushemubiwa.”
Kamba “libubo lelinde.” Linzwi ka linzwi, “libizo.”
Linzwi ka linzwi, “bakopanela fa.”
Kamba “bafiwa koto.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “mushimani.”
Linzwi ka linzwi, “Yanani liito lelinde.”
Kamba “Mizeko.”
Linzwi ka linzwi, “basali basili.” Mubone Lip 2:16.
Linzwi ka linzwi, “mushimani.”
Kamba “moyo.”