Liproverbia 16:1-33

  • Jehova ki yena yatatuba milelo (2)

  • Ubeye misebezi yahao mwa mazoho a Jehova (3)

  • Likala zesepahala lizwa ku Jehova (11)

  • Kuikuhumusa kulibisa kwa sinyeho (18)

  • Limbi ki kuwani ya bunde (31)

16  Mutu ulukisa mihupulo ya mwa pilu yahae,*Kono kalabo yafa* izwa ku Jehova.+   Linzila kaufela za mutu libonahala kuba zelukile* ku yena,+Kono Jehova ki yena yatatuba milelo.*+   Ubeye lika kaufela zeueza mwa mazoho a Jehova,*+Mi milelo yahao ikakonda.   Jehova utahisize kuli lika kaufela liezwe ka kuya ka mulelo wahae,Nihaiba babamaswe ubalukiselize lizazi la sinyeho.+   Mutu kaufela yaikuhumusa mwa pilu wanyenyisa ku Jehova.+ Uzibe* kuli mutu yo haana kutuhelelwa asafiwi koto.   Lilato lelisa feli ni busepahali likwahela bufosi,+Mi ka kusaba Jehova, mutu utuhela bumaswe.+   Jehova haatabiswa ki linzila za mutu,Utahisa kuli nihaiba lila zahae lipile ka kozo ni yena.+   Sesinde ku mutu ki kuba ni lika zenyinyani inzaa li yalukile+Kufita kuba ni lika zeñata asina katulo yelukile.+   Mutu ukona kulela nzila yahae mwa pilu,Kono ki Jehova yazamaisa mahutu ahae.+ 10  Milomo ya mulena iswanela kubulela katulo yezwa ku Mulimu;+Haaswaneli kukopamisa katulo yelukile.+ 11  Litikanyo ni likala zesepahala lizwa ku Jehova;Macwe kaufela a kuweitisa a mwa mukotana ki ahae.+ 12  Likezo zemaswe zanyenyisa kwa malena,+Kakuli lubona lutiiswa ki kuluka.+ 13  Lipulelo zelukile litabisa malena. Balata mutu yabulela niti.+ 14  Mabifi a mulena aswana sina numwana wa lifu,+Kono mutu yabutali waakuyula.*+ 15  Kubenya kwa pata ya mulena kwapilisa;Hashemuba mutu kuswana sina lilu la pula ya mafelelezo.+ 16  Kuipumanela butali kutusa hahulu kufita kufumana gauda!+ Kufumana kutwisiso kufita kuba ni silivera.+ 17  Nzila ya babalukile ikekuluha bumaswe. Mutu kaufela yababalela nzila yahae ubukeleza bupilo* bwahae.+ 18  Kuikuhumusa kulibisa kwa sinyeho,Mi moya wa kuipahamisa uisa kwa kusitatala.+ 19  Ki kokunde kuikokobeza* mwahalaa babaishuwa+Kufita kuikabela tutu yehapilwe ni babaipahamisa. 20  Yabonisa kutwisiso mwa taba ukakondisa,*Mi mutu yasepile Jehova unani tabo. 21  Mutu wa pilu yetalifile ukabizwa yanani kutwisiso,+Mi mutu wa lipulelo zemusa* ukolwisa babañwi.+ 22  Kutwisiso ki liweluwelu la bupilo ku babanani yona,Kono likuba likalimelwa ki bukuba bwazona. 23  Pilu ya mutu yabutali ifa mulomo wahae kutwisiso+Mi itahisa kuli lipulelo zahae libe zekolwisa. 24  Manzwi amande aswana sina linosi,Amunati kwa moyo* mi afolisa masapo.+ 25  Kunani nzila yebonahala kuluka ku mutu,Kono kwa mafelelezo itahisa lifu.+ 26  Takazo ya kuca ya mubeleki itahisa kuli asebeze ka taataKakuli ususuezwa ki tala* yahae.+ 27  Mutu yasina tuso uyepa lika zemaswe;+Lipulelo zahae liswana sina mulilo obabula.+ 28  Mutu wa sikatazi* utahisa lifapahano,+Mi lisawana likauhanya balikani babautwana.+ 29  Mutu wa mifilifili ushonga yayahile ni yenaMi umulibisa mwa nzila yefosahalile. 30  Ukobya liito lahae hanzaa lela kueza zemaswe. Uñaña milomo yahae hanzaa eza zelunya. 31  Limbi ki mushukwe wa bunde*+Halifumanwa mwa nzila ya kuluka.+ 32  Yasahalifi kapili+ ufita muuna ya maata,Mi yaiswala haahalifile* ufita mutu yahapa muleneñi.+ 33  Loto inepiwa mwa siapalo,+Kono katulo kaufela yeezwa ka yona izwa ku Jehova.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kalabo yelukile.” Linzwi ka linzwi, “kalabo ya lulimi.”
Linzwi ka linzwi, “Litukiso za pilu ki za mutu.”
Linzwi ka linzwi, “zekenile.”
Linzwi ka linzwi, “mioya.”
Linzwi ka linzwi, “Upikuluseze misebezi yahao ku Jehova.”
Linzwi ka linzwi, “Lizoho libe kwa lizoho.”
Kamba “waapima.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “kuba ni moya wa kuishuwa.”
Linzwi ka linzwi, “ukafumana bunde.”
Kamba “Mi lipulelo zende.” Linzwi ka linzwi, “Mi munati wa milomo.”
Linzwi ka linzwi, “mulomo.”
Kamba “Mutu yalela zemaswe.”
Kamba “kanya.”
Linzwi ka linzwi, “yabusa moya wahae.”