Liproverbia 6:1-35

  • Utokomele kuitama kulifa sikoloti sa yomuñwi (1-5)

  • “Wena yabuzwa, uye kwa butwa” (6-11)

  • Mutu yasina tuso, ili yamaswe (12-15)

  • Lika ze 7 zatoile Jehova (16-19)

  • Uisileleze ku musali yamaswe (20-35)

6  Mwanaka, haiba usepisize kulifela mwanahenu sikoloti sahae,+ Haiba usweli muzwahule mwa lizoho,*+   Haiba uswasizwe ki sepiso yeuezize,Utamilwe ki manzwi azwile mwa mulomo wahao,+   Ueze cwana mwanaka, mi uitukulule,Kakuli uwezi mwa lizoho la mwanahenu: Zamaya uyo ikokobeza, uitilelele kapili ku mwanahenu.+   Usike walobaza meeto ahao,Kamba kupumulisa liñobyo zahao.   Uitukulule sina kamunda mwa lizoho la muzumi,Sina nyunywani mwa lizoho la muswasi wa linyunywani.   Wena yabuzwa, uye kwa butwa;+Ubone mobusebeleza mi utalife.   Niha busina muzamaisi, nduna, kamba mubusi,   Bulukisa lico zabona ka nako ya litabula,+Mi buikubukanyeza lico ka nako ya kutulo.   Wena yabuzwa, ukaanga nako yekuma kai inze ulobezi fo? Ukazuha lili kwa buloko bwahao? 10  Ulobale hanyinyani, uozele kwateñi hanyinyani,Upute mazoho kuli upumule,+ 11  Mi bubotana buka kutahela sina lisholi,Ni bunjebwe bukutahele sina muuna yalwezi silwaniso.+ 12  Mutu yasina tuso, ili yamaswe, uzamaya inzaa bulela litaba zekopami;+ 13  Ukobeta ka liito lahae,+ ufa sisupo ka lihutu lahae, mi usupa ka minwana yahae. 14  Ka pilu yahae yekopami,Ulela zemaswe+ ni kutahisa lifapahano ka nako kaufela.+ 15  Kabakaleo, kozi ika mutahela ka sipundumukela;Ka nako iliñwi feela, ukalobeha mi haana kufola.+ 16  Kunani lika ze 6 zatoile Jehova;Mane ki lika ze 7 zanyenya: 17  Meeto aikuhumusa,+ lilimi lelibulela buhata,+ ni mazoho asulula mali a babasina mulatu,+ 18  Pilu yelela lika zemaswe,+ ni mahutu aakufela kuyo eza bumaswe, 19  Paki ya buhata yabulela buhata nako kaufela,+Ni mutu yatahisa lifapahano mwahalaa banabahabo.+ 20  Mwanaka, mamela mulao wa ndataho,Mi usike wahana tuto* ya maho.+ 21  Kamita ulitamelele mwa pilu yahao;Ulitame mwa mulala wahao. 22  Hauzamaya, lika kuetelela;Haulobala, lika kuyemelela kuli likusileleze;Mi hauzuha, likaambola ni wena.* 23  Kakuli taelo ki lambi,+Mi mulao ki liseli,+Mi linyazo zefa kalimelo ki nzila yeisa kwa bupilo.+ 24  Zeo lika kusileleza ku musali yamaswe,+Kwa lulimi lwa kalole lwa musali wa mizamao ya buhule.*+ 25  Usike walakaza kubuheha kwahae mwa pilu yahao+Kamba kuhapiwa ki meeto ahae ahoha, 26  Kakuli kabakala musali wa lihule, muuna ukasiyalelwa feela ki sinkwa silisiñwi,+Kono musalaa mutu utahisa kuli mutu asinyehelwe ki bupilo bwahae bwa butokwa. 27  Kana mutu wakona kubeya mulilo fa sifuba sahae asacisi liapalo zahae?+ 28  Kamba kana mutu wakona kuzamaya fa mashala a mulilo asaci kwa mahutu? 29  Kucwalo ni ku yalobala ni musalaa mutu;Hakuna yaswala musali yo, yakatuhelelwa asafiwi koto.+ 30  Batu habanyazangi lisholiHaiba auzwa kuli akulise mba yahae kabakala tala. 31  Kono haiba afumanwa, ukalifiswa ha 7;Ukafa lika kaufela za butokwa za mwa ndu yahae.+ 32  Mutu yabuka ni musali haana ngana;*Yaeza cwalo, uitabulela kozi.+ 33  Ukaipumanela feela matuma ni kashwau,+Mi kushubulwa kwahae hakuna kufela.+ 34  Kakuli lifufa lihalifisa hahulu muuna yanyezi;Haana kuutwa makeke hakayolisa misuha.+ 35  Haana kuamuhela tifo;*Haana kuwisiwa pilu ki mpo yahao, ibe butuna imane.

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, ka kueza tumelelano ni yena.
Kamba “mulao.”
Kamba “lika kuluta.”
Linzwi ka linzwi, “musali usili.” Mubone Lip 2:16.
Linzwi ka linzwi, “haana pilu.”
Kamba “tiululo.”