Liproverbia 25:1-28

  • Kubuluka likunutu (9)

  • Manzwi aketilwe hande (11)

  • Mukuteke malapa a babañwi (17)

  • Kubundeka mashala fa toho ya sila (21, 22)

  • Piho yende iswana sina mezi abata (25)

25  Ki a mashitanguti amañwi a Salumoni,+ anaañozwi sinca* ki batu ba Ezekiasi+ mulena wa Juda:   Kanya ya Mulimu ki kubuluka kunutu,+Mi kanya ya malena ki kubatisisa taba.   Sina mwapahamezi mahalimu ni molitungezi lifasi,Ni lipilu za malena halikoni kubatisiswa.   Zwisa masila kwa silivera,Mi silivera ikazwa inge ikenile luli.+   Zwisa yamaswe fapilaa mulena,Mi lubona lwahae lukatiiswa ki kuluka.+   Usike waiponahalisa kuba yakutekeha fapilaa mulena,+Mi usike waina mwahalaa batu babatompeha,+   Kakuli ki hande haka kubulelela kuli: “Taha kwanu,”Kufita kuli akuswabise fapilaa mutu yakutekeha.+   Usike waakufela kuyo zeka taba,Kakuli ukaeza cwañi hasamulaho, wahenu haka kuswabisa?+   Zeka taba yahao ni wahenu,+Kono usike wapatulula litaba zene ubulelezwi kwa mukunda,*+ 10  Kuli yateeleza asike akuswabisaMi taba yemaswe* yeuhasanyize haina kukona kukutiswa. 11  Linzwi lelibulezwi ka nako yeswanelaLiswana sina maapule a gauda a mwa likabisa za silivera.+ 12  Ku mutu yalata kuutwa, muelezi yabutaliUswana sina lisale la gauda la kwa zebe ni kabisa ya gauda yende.+ 13  Ku babamulumile, numwana yasepahalaUswana sina kubata kwa litwa ka lizazi la kutulo,Kakuli ukatulusa mulenaa hae.+ 14  Mutu yaitumba ka mpo yasika fa*+Uswana sina malu ni moya zesatisi pula. 15  Muzamaisi wa mpi ukomiwa ka pilu-telele,Mi lilimi lelibunolo* lakona kuloba lisapo.+ 16  Haiba ufumana linosi, uce feela lelilikani,Kakuli haiba ulica hahulu, ukasuhana walitaza.+ 17  Lihutu lahao lisike lahata hahulu mwa ndu ya wahenu,Ilikuli asike akunyikwa mi akutoya. 18  Yapaka taba ya buhata kulwanisa mwanahabo yenaUswana sina mulamu wa ndwa ni mukwale ni lisho lelishengile.+ 19  Kusepa mutu yasasepahali* mwa nako ya butataKuswana inge kuba ni liino lelilobehile kamba lihutu lelicuñuta. 20  Yaopelela pilu yeinzi mwa maswabi lipinaUswana sina mutu yatubula siapalo ka lizazi la silamiMi uswana sina vinega yeselilwe fa soda.+ 21  Sila sahao* hasilapile, usife sinkwa sice;Hasishwile linyolwa, usife mezi sinwe,+ 22  Kakuli ka kueza cwalo, ukabundeka mashala atuka fa toho yasona,*+Mi Jehova uka kufa mupuzo. 23  Moya ozwa kwa mutulo utahisa ñundupula,Mi lilimi leliseba litisa buhali fa pata ya mutu.+ 24  Ki hande kupila mwa kona ya situwaKufita kupila mwa ndu iliñwi ni musali wa likomano.*+ 25  Piho yende yezwa kwa naha ya kwahuleIswana sina mezi abata ku mutu* yakatezi.+ 26  Mutu yalukile yalumela kukomiwa* ki mutu yamasweUswana sina liweluwelu lelitezi sileze ni lisima lelisinyehile. 27  Haki nto yende kuca hahulu linosi,+Mi mutu hafiwi kanya haipatela kanya yahae.+ 28  Mutu yasakoni kuiswala hahalifile,*+Uswana sina muleneñi opunyizwe, osina limota.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “anaakopisizwe ni kukopanyiwa.”
Kamba “likunutu za babañwi.”
Kamba “mabulatwi asinya mutu libizo.”
Linzwi ka linzwi, “mpo ya buhata.”
Kamba “lelibulela ka musa.”
Kamba mwendi, “yasaswalehi.”
Linzwi ka linzwi, “Yakutoile.”
Fo kikuli, kunolofaza pilu ya mutu yataata.
Kamba “wa litongoko.”
Kamba “moyo.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “yayembululwa.” Linzwi ka linzwi, “yasitataliswa.”
Kamba “yasina buiswalo bwa moya wahae.”