Liproverbia 11:1-31

  • Butali bufumaneha ku babaishuwa (2)

  • Mukwenuheli utahiseza babañwi kozi (9)

  • “Lika zakonda hakunani baelezi babañata” (14)

  • Mutu yafana ukakondisa zahae (25)

  • Yasepile sifumu sahae ukawa (28)

11  Likala zesasepahali* ki zenyenyisa ku Jehova,Kono sipimiso* sesinepahezi samutabisa.+   Buikuhumuso habutile, sesika latelela ki kashwau,+Kono butali bufumaneha ku babaishuwa.+   Busepahali bwa babalukile ki bona bobu baetelela,+Kono bupumi bwa babasa sepahali buka bayundisa.+   Bufumu* habuna kutusa sesiñwi ka lizazi la buhali,+Kono kuluka kukalamulela mutu kwa lifu.+   Kuluka kwa yasanyazahali kumulukiseza nzila yahae,Kono yamaswe ukawiswa ki bumaswe bwahae.+   Kuluka kwa babalukile kuka balamulela,+Kono babasa sepahali bakaswasiwa ki litakazo zabona.+   Yamaswe hashwa, ni sepo yahae yafela;Mi lika zanaabata kueza ka maata ahae ni zona zafela.+   Yalukile walamulelwa hali mwa ziyezi,Mi yamaswe ukena mwa sibaka sahae.+   Ka mulomo wahae, mukwenuheli* utahiseza mwanahabo yena kozi,Kono zibo ilamulela babalukile.+ 10  Bunde bwa babalukile bunyakalalisa muleneñi,Mi babamaswe habashwa, mwa muleneñi kuba ni mihuwo ya tabo.+ 11  Mbuyoti ya babalukile ibubekisa muleneñi,+Kono mulomo wa babamaswe waushandaula.+ 12  Mutu kaufela yasina ngana* ushwaula* mwanahabo yena,Kono mutu yanani temuho ya niti waikuzeza.+ 13  Lisawana lipatulula likunutu,+Kono mutu yasepahala* ubuluka likunutu.* 14  Hakusina ketelelo yende,* batu bawa,Kono lika zakonda* hakunani baelezi babañata.+ 15  Mutu kaufela yaitama kulifa sikoloti* sa mutu yasazibi, ukasinyehelwa luli,+Kono mutu kaufela yahana* kuswala mwa lizoho ka kueza tumelelano ukaiketa. 16  Musali yamusa* uipumanela kanya,+Kono baana babalunya bahapa maluwo. 17  Mutu yasishemo* waitusa ili yena,+Kono mutu yasituhu uitabulela butata.*+ 18  Yamaswe uipumanela lituwelo zesatusi sesiñwi,+Kono yacala kuluka uamuhela mupuzo wa niti.+ 19  Yatundamena kuyemela kuluka uliba kwa bupilo,+Kono yatukufalelwa kueza zemaswe uliba kwa lifu. 20  Babanani pilu yekopami banyenyisa ku Jehova,+Kono babazamaya mwa nzila yesanyazahali bamutabisa.+ 21  Muzibe taba ye:* Mutu yamaswe haana kutuhelelwa asafiwi koto,+Kono bana ba batu babalukile bakabanduka. 22  Sina lisale la gauda leli kwa ngo ya kulubeNi musali yabuheha yahana litaba za ngana ucwalo. 23  Takazo ya babalukile ibaisa ku zende,+Kono zebasepile babamaswe libaisa kwa buhali. 24  Mutu yomuñwi ufana hahulu* mi ukutelwa ki zeñata;+Yomuñwi waipulukela sesiswanela kufiwa, kono ukenelwa ki bubotana.+ 25  Mutu yafana ukakondisa zahae,*+Mi yawetulusa* babañwi ni yena ukawetuluswa.+ 26  Batu bakakuta yaipulukela bubeke,Kono bakafuyaula yabulekisa. 27  Yatundamena kueza zende ukashemubiwa,+Kono yabata bumaswe—ki bona bobuka mutahela luli.+ 28  Yasepile sifumu sahae ukawa,+Kono babalukile bakapila hande sina matali.+ 29  Yatisa butata* ku ba ndu yahae ukakutula moya,+Mi sikuba sikaba mutangaa mutu wa pilu yebutali. 30  Muselo wa yalukile ki kota ya bupilo,+Mi yahapa mioyo* ubutali.+ 31  Haiba yalukile mwa lifasi wafiwa mupuzo,Yamaswe ni muezalibi ni bona bakafiwa hahulu ni kufita!+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “zepuma.”
Kamba “licwe la kupimisa lelikwanile.”
Kamba “Lika za butokwa.”
Kamba “mutu yasasabi Mulimu.”
Linzwi ka linzwi, “yasina pilu.”
Kamba “ukenda.”
Linzwi ka linzwi, “yasepahala mwa moya wahae.”
Linzwi ka linzwi, “ukwahela taba.”
Kamba “zamaiso yebutali.”
Kamba “kuba ni puluso.”
Linzwi ka linzwi, “yasepisa kulifa sikoloti.”
Linzwi ka linzwi, “yatoya.”
Kamba “yomunde.”
Kamba “Mutu yanani lilato lelisa feli.”
Kamba “lishwau.”
Linzwi ka linzwi, “Lizoho ka lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “wahasa.”
Linzwi ka linzwi, “ukanuniswa.”
Linzwi ka linzwi, “yatabela kuselaela.”
Kamba “lishwau.”