Liproverbia 17:1-28

  • Musike mwaeza maswe mutu yamiezize hande (13)

  • Uikeme pili likomano lisika kalisa kale (14)

  • Mulikani wa niti ubonisa lilato ka nako kaufela (17)

  • “Pilu yetabile ki mulyani omunde” (22)

  • Mutu yanani temuho waiswala mwa lipulelo (27)

17  Ki hande kuca siemba sa sinkwa sesiomile inze kunani kozo*+Kufita kuina mwa ndu ya mikiti* inze kunani likomano.+   Mutanga yanani kutwisiso ukabusa mwana yaeza lika zeswabisa;Ukafiwa kwa saanda sina yomuñwi wa bana.   Piza ya kushengunukiseza lika ki ya silivera mi liyekuyeku ki la gauda,+Kono Jehova ki yena yatatuba lipilu.+   Mutu yamaswe uteeleza kwa lipulelo zeutwisa butuku,Mi mutu yapuma uteeleza kwa lilimi lelisawana.+   Yasheununa mubotana ushwaula Mubupi wahae,+Mi mutu yanyakalala yomuñwi haatahezwi ki kozi, haana kutuhelelwa asafiwi koto.+   Baikulu ki kuwani ya bulena ku babahulile,Mi bo ndate-bana* ki kanya ya bana babona.   Lipulelo zelukile* haliswaneli sikuba.+ Ni lipulelo zefosahezi haliswaneli mubusi!*+   Mpo iswana sina licwe la butokwa ku muñaa lona;*+Kwasikuluhela kaufela, likatahisa kuli akondise.+   Mutu kaufela yaswalela* bufosi ubata lilato,+Kono yakuta-kutela kubulela taba yeswana ufapahanya balikani babatuna.+ 10  Mutu yanani kutwisiso utusiwa hahulu ki nyazo+Kufita sitoto niha sikashapiwa ha 100.+ 11  Mutu yamaswe ubata feela bukwenuheli,Kono numwana yasituhu ukalumiwa kuli ayo mufa koto.+ 12  Ki hande kukatana bere yeshwezwi ki bana bayonaKufita kukopana ni sitoto sesibonisa bukuba bwasona.+ 13  Haiba mutu aeza maswe mutu yamuezize hande,Bumaswe habuna kuzwa mwa ndu yahae.+ 14  Kukalisa ndwa kuswana inge kutibulula mezi a muunda;*Uikeme pili likomano lisika kalisa kale.+ 15  Mutu yalukulula yamaswe kwa mulatu wahae ni mutu yanyaza yalukile+—Sibeli sabona banyenyisa ku Jehova. 16  Kukatusañi haiba sitoto siba ni buikoneli bwa kuipumanela butaliHailifo hasina pilu ya mwa kubufumanela?*+ 17  Mulikani wa niti ubonisa lilato ka nako kaufela+Mi upepezwi kuli abe mwanahabo mutu mwa linako za ziyezi.+ 18  Mutu yasina ngana* waswala mwa lizoho mi ulumelaKusepisa kulifela mwanahabo yena sikoloti fapilaa yayahile ni yena.+ 19  Yalata mifilifili ulata kutula mulao.+ Mutu kaufela yalata kupahamisa makenelo a fa munyako wahae uipatiseza kuwa.+ 20  Mutu yanani pilu yekopami haana kukondisa,*+Mi yabulela buhata ukawela mwa kozi. 21  Yapepa mwana wa sitoto ukaba mwa maswabi;Mi ndatahe mwana yasina ngana haana tabo.+ 22  Pilu yetabile ki mulyani omunde,*+Kono pilu yelobehile ifeza mutu maata.*+ 23  Mutu yamaswe uamuhela kweta kwa mukunda*Kuli akopamise katulo yelukile.+ 24  Butali bu fapilaa mutu yanani temuho,Kono meeto a likuba atalima-talima kwa mafelelezo a lifasi.+ 25  Mwana wa sikuba uswabisa ndataheMi uutwisa butuku* yamupepile.+ 26  Kufa yalukile koto* haki nto yende,Mi kushapa batu babakutekeha hakusika luka. 27  Mutu yanani zibo waiswala mwa lipulelo,+Mi mutu yanani temuho ukakuza.+ 28  Nihaiba sikuba, haiba sikuza sikaangiwa kuli sinani butali,Mi yamuma milomo yahae, ukaangiwa kuli unani temuho.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “inze kukuzize.”
Linzwi ka linzwi, “matabelo.”
Kamba “bashemi.”
Kamba “zende.”
Kamba “mutu yakutekeha.”
Kamba “licwe lelitahisa kuli muñaa lona ashemubiwe.”
Linzwi ka linzwi, “yakwahela.”
Kamba “kuswana inge kutibulula liabwa.” Linzwi ka linzwi, “kutibulula mezi.”
Kamba “Hailifo hasina ngana?”
Linzwi ka linzwi, “yasina pilu.”
Linzwi ka linzwi, “haana kufumana zende.”
Kamba “yafolisa.”
Kamba “iomisa masapo.”
Linzwi ka linzwi, “kweta mwa sifuba.”
Linzwi ka linzwi, “uhalifisa.”
Kamba “Kulifisa yalukile.”