Liproverbia 5:1-23

  • Temuso ka za basali ba mizamao yemaswe (1-14)

  • Unyakalale ni musalaa hao (15-23)

5  Mwanaka, uteeleze kwa butali bwaka. Uteeleze ka tokomelo* kwa litaba zeni kuluta ka za temuho,+   Ilikuli usileleze maata ahao a kunahanaNi kubabalela zibo ka milomo yahao.+   Kakuli milomo ya musali wa mizamao yemaswe* ilota sina linosi,+Mi mulomo wahae ubunolo kufita oli.+   Kono kwa mafelelezo, musali yo wababa sina simela sesibaba+Mi ushengile sina mukwale obuhali kafa ni kafa.+   Mahutu ahae ashetumukela kwa lifu. Mihato yahae ilibisa feela kwa Libita.*   Haanahani za nzila ya bupilo. Uyambaela mwa nzila yahae, kono haazibi koimuisa.   Cwale amu niteeleze, mina bana baka,Mi musike mwakeluha ku zeni mibulelela.   Ube kwahule ni yena;Usike wasutelela kwa munyako wa ndu yahae,+   Kuli usike wafanisa likute lahao ku babañwi+Ni kukutula zemaswe mwa lilimo zahao;+ 10  Kuli batu basili basike bafeza tutu* yahao+Ni kuli zeusebelelize ka taata lisike zaya kwa ndu ya mutu usili. 11  Hakusicwalo, ukatonga kwa mafelelezo a bupilo bwahao,Nama yahao ni mubili wahao halika sinyeha+ 12  Mi wali: “Nenitoile hahulu kalimelo! Pilu yaka neishwauzi linyazo zene nifiwa! 13  Nenisika teeleza kwa manzwi a bane banilutaKamba kuutwa baluti baka. 14  Senili fakaufi ni kusinyehelelaMwahalaa puteho kaufela.”*+ 15  Unwe mezi a mwa siliba sahaoNi mezi awelauka* mwa lisima lahao.+ 16  Ubatelañi kuli maweluwelu ahao ayubaukele fande,Kuli linukana zahao libubele mwa mapatelo?+ 17  Libe zahao unosi,Mi usike walikopanela ni basili.+ 18  Liweluwelu* lahao lifuyaulwe,Mi unyakalale ni musali wa mwa bunca bwahao,+ 19  Lizwii lelikateleha, ni puli yende-nde ya fa malundu.+ Haike mazwele ahae akukolwise ka nako kaufela. Lilato lahae likufe munyaka ka nako ni nako.+ 20  Cwale wena mwanaka, ubatelañi kufiwa munyaka ki musali wa mizamao yemaswe*Kamba kuwela fa sifuba sa musali wa mizamao ya buhule?*+ 21  Kakuli linzila za mutu li fapilaa meeto a Jehova;Ki yena yatatuba linzila zahae kaufela.+ 22  Yamaswe uswasiwa ki mafosisa ahae,Mi ukatamiwa ki mihala ya sibi sahae.+ 23  Ukashwa kabakala kuli naasika amuhela kalimeloMi ukakeluha kabakala bukuba bwahae bobutuna.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Usikekele zebe yahao.”
Linzwi ka linzwi, “musali usili.” Mubone Lip 2:16.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “maata.”
Linzwi ka linzwi, “Mwahalaa kopano ni puteho.”
Kamba “amande.”
Kamba “Simbule sa mezi.”
Linzwi ka linzwi, “musali usili.” Mubone Lip 2:16.
Linzwi ka linzwi, “musali usili.” Mubone Lip 2:16.