Liproverbia 31:1-31

  • MANZWI A MULENA LEMUELE (1-31)

    • Kubuheha ni bunde ki kwa nako­nyana feela (30)

31  Ki a manzwi a Mulena Lemuele, ili litaba za butokwa zanaa mubulelezi mahe kuli amulute+   Ki sika mañi senika kubulelela, wena mwanaka,Nika kubulelelañi, wena mwana yazwile mwa mba yaka,Mi ki sika mañi senika kubulelela, wena mwana wa buitamo bwaka?+   Usike wasinyeza maata ahao kwa basali,+Kamba kulatelela linzila zesinya malena.+   Wena Lemuele, malena habaswaneli kueza cwalo,Malena habaswaneli kunwa waineKamba kuli babusi babulele kuli: “Bucwala bwaka bukai?”+   Ilikuli basike banwa ni kulibala mulao,Ni kutibela liswanelo za babotana.   Ufe bucwala ku babashwa+Ni waine ku babaziyelehile hahulu.+   Banwe kuli balibale bubotana bwabona;Basike bahupula butata bwabona hape.   Bulela mwa sibaka sa batu babasa koni kuipulelela;Uyemele liswanelo za batu kaufela babashwa.+   Ubulele mi uatule ka kuluka;Uyemele liswanelo za* babanyandile ni za babotana.+ א [Aleph] 10  Ki mañi yakafumana musali wa miswalo?*+ Ki wa butokwa hahulu kufita likorale.* ב [Beth] 11  Muunaa hae umusepile ka pilu yahae,Mi hakuna nto ya butokwa yatokwile. ג [Gimel] 12  Musali yo umuezeza lika zende, isiñi zemaswe,Mwa mazazi a bupilo bwahae kaufela. ד [Daleth] 13  Uipatela boya bwa folofolo ni lisila la line;Utabela kusebeza ka mazoho ahae.+ ה [He] 14  Uswana sina lisepe za mulekisi,+Utisa lico zahae kuzwa kwa sibaka sa kwahule. ו [Waw] 15  Hape uzuhanga isali busihu,Kuli afe ba ndu yahae licoNi batanga bahae babasali likabelo.+ ז [Zayin] 16  Unahana za kuleka simu mi waileka;Ucala simu ya veine ka zafumana fa misebezi ya mazoho ahae.* ח [Heth] 17  Uitukiseza kusebeza ka taata,*+Mi utiisa mazoho ahae. ט [Teth] 18  Ubonanga teñi kuli pisinisi yahae yamufumanisa;Busihu lambi yahae haitimi. י [Yod] 19  Mazoho ahae aswala kakota fokutatelwa bwanda,Mi mazoho ahae aswala sela.+ כ [Kaph] 20  Ufumbutululela yashebile sata sa lizoho lahae,Mi uotololela babotana mazoho ahae.+ ל [Lamed] 21  Haikalelwi za ba ndu yahae kabakala litwa,Kakuli ba ndu yahae kaufela baapala liapalo zefutumala.* מ [Mem] 22  Uikezeza masila a fa mimbeta. Liapalo zahae ki za lisila la line ni za boya bwa mubala wa pulipela. נ [Nun] 23  Muunaa hae uzibahala hahulu mwa minyako ya muleneñi,+Kwainanga mwahalaa baana-bahulu ba naha. ס [Samekh] 24  Ulukanga ni kulekisa liapalo* za lineMi ulekisanga makanda kwa balekisi. ע [Ayin] 25  Uapezi maata ni bunde,Mi utalima kwapili ka sepo.* פ [Pe] 26  Mulomo wahae hauatama, kuzwa manzwi a butali;+Mulao wa sishemo* u fa lulimi lwahae. צ [Tsade] 27  Ubona misebezi yebaeza ba ndu yahae,Mi haaci sinkwa sa buzwa.+ ק [Qoph] 28  Bana bahae bayema ni kushaela kuli ki yatabile;Muunaa hae wayema mi wamulumba. ר [Resh] 29  Kunani basali babañata ba miswalo,*Kono wena—wabafita kaufelaa bona. ש [Shin] 30  Kubuheha kwakona kupuma, mi bunde ki bwa nakonyana feela,*+Kono musali yasaba Jehova ukalumbiwa.+ ת [Taw] 31  Mumufe mupuzo kabakala zaeza,*+Mi alumbiwe ki misebezi yahae mwa minyako ya muleneñi.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Uzekele.”
Kamba “yomunde hahulu.”
Kamba “ka lituwelo zahae.” Linzwi ka linzwi, “kuzwa fa siselo sa mazoho ahae.”
Linzwi ka linzwi, “Uitama mwa teka ka maata.”
Linzwi ka linzwi, “za mukita.”
Kamba “liapalo za mwahali.”
Kamba “useha lizazi leli kwapili.”
Kamba “Taelo yelilato; Mulao wa lilato lelisa feli.”
Kamba “babande hahulu.”
Kamba “mbango.”
Linzwi ka linzwi, “Mumufe zezwa kwa muselo wa mazoho ahae.”