Liproverbia 1:1-33

  • Mulelo wa mashitanguti (1-7)

  • Lubeta lwa kuba ni liango zemaswe (8-19)

  • Butali bwa niti buhuweleza mwa mapatelo (20-33)

1  Ki a mashitanguti a Salumoni,+ mwanaa Davida,+ mulena wa Isilaele+   Atusa mutu kuba ni* butali+ ni kuamuhela kalimelo;Kuutwisisa lipulelo za butali;   Kuamuhela kalimelo+ yefa kutwisiso,Kuluka,+ katulo yende,*+ ni busepahali;*   Afa butali+ ku mutu yasina zibo;Afa mutangana zibo ni maata a kunahana.+   Mutu yabutali wateeleza ni kuamuhela lituto zeñata;+ Mutu yanani kutwisiso ufumana ketelelo yende*+   Kuli autwisise lishitanguti ni pulelo yezinga,*Manzwi a bababutali ni lipulelo zabona zetibile.+   Kusaba* Jehova ki ona makalelo a zibo.+ Ki likuba feela zenyaziseza butali ni kalimelo.+   Mwanaka, utwa kalimelo ya ndataho,+Mi usike wahana tuto* ya maho.+   Ki likabisa za lipalisa zebuheha kwa toho yahao+Ni sifaha sesinde mwa mulala wahao.+ 10  Mwanaka, baezalibi habaka kucoweza, usike walumela.+ 11  Habaka kubulelela kuli: “Aluye hamoho. Aluye luyo bandamena, lusulule mali. Lukaipata, lulibelele batu babasina mulatu, babasika lufoseza. 12  Luka bamiza basapila inge moliezezanga Libita,*Bamiziwe mutumbi, sina babashetumukela mwa mukoti. 13  Lubaamuhe tutu yabona kaufela ya butokwa;Lukataza mandu aluna ka lika zeluka hapa. 14  Taha uto luswalisa,Mi kaufelaa luna lukaikabela ka kulikanelela zeluuzwa.”* 15  Mwanaka, usike wabalatelela. Mahutu ahao asike afita mwa nzila yabona,+ 16  Kakuli mahutu abona amatela kwa kueza bumaswe;Baakufela kuyo sulula mali.+ 17  Hakuna tuso ya kuteya kanyandi nyunywani inze ibona. 18  Ki lona libaka hababandamena batu kuli basulule mali;Baipata kuli bafeze bupilo* bwa babañwi. 19  Zeo ki zona linzila za bababata kufuma ka kusasepahala,Zekafeza bupilo* bwa babafuma ka nzila yeo.+ 20  Butali bwa niti+ buhuweleza mwa mukwakwa.+ Buzwelapili kutumusa kwa linzwi mwa mapatelo.+ 21  Bwabiza fa kona ya mikwakwa yepatehile. Kwa makenelo a minyako ya muleneñi bubulela kuli+ 22  “Mina babasina zibo, mukaanga nako yekuma kai inze mulata kutokwa zibo? Mina basheununi, mukaanga nako yekuma kai inze mutabela kusheununa? Ni mina likuba, mukaanga nako yekuma kai inze mutoya zibo?+ 23  Muamuhele kalimelo yaka.*+ Mi nika misululela moya waka;Nika mizibisa manzwi aka.+ 24  Kakuli nenibizize, kono mwazwelapili kuhana,Neniotolozi lizoho laka, kono hakuna yanaaisa pilu ku na,+ 25  Nemunze mukeshebisa likelezo zaka kaufelaNi kuhana kalimelo yaka, 26  Ni na nika miseha hamuka tahelwa ki kozi;Nika misheununa, zemusaba halika mitahela,+ 27  Zemusaba halika mitahela sina liñungwa,Ni kozi yamina haika fita sina moya wa liñungwa,Hamuka tahelwa ki ñalelwa ni butata. 28  Ka nako yeo, bakazwelapili kunibiza, kono hanina kualaba;Baka nibata-bata, kono habana kunifumana,+ 29  Kabakala kuli nebatoile zibo,+Mi nebasika iketela kusaba Jehova.+ 30  Nebahanile kelezo yaka;Bashwaula likalimelo zaka kaufela. 31  Kabakaleo, bakakutula zekazwa mwa* nzila yabona,+Mi bakakuliswa ki milelo yabona tota. 32  Kakuli kusautwa kwa babasina zibo kuka babulaya,Mi kusaiyakatwa kwa likuba kuka liyundisa. 33  Kono yaniutwa ukapila mwa buiketo+Mi hana kunyanganyiswa ki sabo ya kusaba ziyezi.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuziba.”
Kamba “sesilukile.”
Kamba “sesiswanela.”
Kamba “zamaiso yebutali.”
Kamba “nguli.”
Kamba “Kukuteka.”
Kamba “mulao.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “lukaba ni mukotana ulimuñwi (sikwama silisiñwi).”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “Musikuluhe hani mikalimela.”
Linzwi ka linzwi, “bakaca miselo ya.”